Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
06.09.2013
Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia zaprasza do bezpłatnego korzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Stowarzyszenie oferuje:

  • doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i księgowości, marketingu,

  • szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych,

  • wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami,

  • możliwość bezpłatnego korzystania z sali dla potrzeb tworzących się lub działających spółdzielni i organizacji.

oraz usługi specjalistyczne:

  • prawne - związane z postępowaniem rejestracyjnym w KRS, w tym ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, itp.

  • księgowe i finansowo-kadrowe - zatrudnianie pracowników, weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej, itp.

  • marketingowe - doradztwo marketingowe obejmujące opracowanie merytoryczne m.in. ulotek, stron internetowych, filmów.

  • doradztwo biznesowe - pomoc w przygotowaniu biznes planu i analizy finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych, planowanie i organizacja pracy.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) I piętro, pok. Nr 6
tel. 690 960 917, (56) 621-97-39
e-mail: owes@tlok.pl

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" jest realizowany na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!