Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
06.09.2013
Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia zaprasza do bezpłatnego korzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Stowarzyszenie oferuje:

  • doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i księgowości, marketingu,

  • szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych,

  • wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami,

  • możliwość bezpłatnego korzystania z sali dla potrzeb tworzących się lub działających spółdzielni i organizacji.

oraz usługi specjalistyczne:

  • prawne - związane z postępowaniem rejestracyjnym w KRS, w tym ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, itp.

  • księgowe i finansowo-kadrowe - zatrudnianie pracowników, weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej, itp.

  • marketingowe - doradztwo marketingowe obejmujące opracowanie merytoryczne m.in. ulotek, stron internetowych, filmów.

  • doradztwo biznesowe - pomoc w przygotowaniu biznes planu i analizy finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych, planowanie i organizacja pracy.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) I piętro, pok. Nr 6
tel. 690 960 917, (56) 621-97-39
e-mail: owes@tlok.pl

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" jest realizowany na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!