Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 (POPT)

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 (POPT) Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
10.09.2013
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
serdecznie  zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu 
Programu Operacyjnego   Pomoc   Techniczna  2014-2020  (POPT). 
Konsultacje  rozpoczną  się  2  września a ich celem jest zebranie opinii i uwag 
na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.
Głównym celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.
Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno - gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu. Pełny tekst projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wraz z formularzem elektronicznym umożliwiającym składanie uwag do projektu będzie dostępny od 2 września br. na stronie www.popt.gov.pl. Uwagi można zgłaszać do 7 października br.
Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POPT 2014-2020.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!