Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 (POPT)

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 (POPT) Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
10.09.2013
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
serdecznie  zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu 
Programu Operacyjnego   Pomoc   Techniczna  2014-2020  (POPT). 
Konsultacje  rozpoczną  się  2  września a ich celem jest zebranie opinii i uwag 
na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.
Głównym celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.
Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno - gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu. Pełny tekst projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wraz z formularzem elektronicznym umożliwiającym składanie uwag do projektu będzie dostępny od 2 września br. na stronie www.popt.gov.pl. Uwagi można zgłaszać do 7 października br.
Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POPT 2014-2020.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!