Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska - Prezes Zarządu LGD   
18.09.2013

small.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - powierzyło organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn.: „Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy".

Festyn odbył się w niedzielę 15 września 2013 r. Wykonawcą zadania (wyłonionym w drodze „zaproszenia do składania ofert") został Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Kowalewa Pomorskiego.

Pracownicy MGOK na czele z Panią Dyrektor Barbarą Niewidział zapewnili wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy" (z gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji (m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy".  Ponadto zapewniono szereg atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu.

Potrawy regionalne oparte na przepisach  przygotowały Członkinie:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowogrodu i Koło Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

p. Irena Muller- wycinanki z papieru, p. Teresa Jasieniecka - frywolitki, p. Włodzimierz Hass - płaskorzeźba, p. Anna Racińska, p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska i p.Sylwia Falkiewicz - carving, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali: Daniel Grębocki i Mateusz Lewandowski - Monocykliści z Pluskowęs, Zespół pieni i tańca  „Mali Kujawiacy z Ziemi Dobrzyńskiej" działający przy SP w Węgiersku oraz Towarzystwie na rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo,  Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pod opieką p. Doroty Piątkowskiej, Karolina Zielińska pod kierunkiem p. Marka Piątkowskiego, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Chór Con Anima działający przy Stowarzyszeniu Edukacji i Promocji Gminy Radomin pod kierunkiem p. Katarzyny Mejgier, Zespół „Adamczanki działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie, p. Ewa Cendrowska oraz Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin pod opieką instruktora Janusz Drywy.

 drweca_01.jpg
 drweca_02.jpg
 drweca_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!