Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska - Prezes Zarządu LGD   
18.09.2013

small.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - powierzyło organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn.: „Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy".

Festyn odbył się w niedzielę 15 września 2013 r. Wykonawcą zadania (wyłonionym w drodze „zaproszenia do składania ofert") został Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Kowalewa Pomorskiego.

Pracownicy MGOK na czele z Panią Dyrektor Barbarą Niewidział zapewnili wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy" (z gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji (m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy".  Ponadto zapewniono szereg atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu.

Potrawy regionalne oparte na przepisach  przygotowały Członkinie:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowogrodu i Koło Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

p. Irena Muller- wycinanki z papieru, p. Teresa Jasieniecka - frywolitki, p. Włodzimierz Hass - płaskorzeźba, p. Anna Racińska, p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska i p.Sylwia Falkiewicz - carving, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali: Daniel Grębocki i Mateusz Lewandowski - Monocykliści z Pluskowęs, Zespół pieni i tańca  „Mali Kujawiacy z Ziemi Dobrzyńskiej" działający przy SP w Węgiersku oraz Towarzystwie na rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo,  Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pod opieką p. Doroty Piątkowskiej, Karolina Zielińska pod kierunkiem p. Marka Piątkowskiego, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Chór Con Anima działający przy Stowarzyszeniu Edukacji i Promocji Gminy Radomin pod kierunkiem p. Katarzyny Mejgier, Zespół „Adamczanki działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie, p. Ewa Cendrowska oraz Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin pod opieką instruktora Janusz Drywy.

 drweca_01.jpg
 drweca_02.jpg
 drweca_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!