Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W sprzątaniu byliśmy bardzo dobrzy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W sprzątaniu byliśmy bardzo dobrzy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.09.2013
small.jpgJuż po raz 20 samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odkrywamy Czystą Polskę -Sprzątanie Świata Polska 2011". W dniach 20-21 września br. społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwał sztab koordynacyjny znajdujący się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W akcji zbierania śmieci wzięło udział 25 placówek, m.in. 6 szkół, 2 przedszkola, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 12 wsiach i na osiedlu Jana Kochanowskiego zorganizowano swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając drogi, tereny wokół świetlic, place zabaw oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub ogniska.                        

Urzędnicy z kowalewskiego ratusza szturmem zdobyli teren gminny przy ul. Chopina. Po godzinie 15.00, ubrani na roboczo, udali się w pełnym składzie na teren przylegający do oczyszczalni ścieków, aby tam oczyścić teren i zebrać śmieci. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Analizując ilość zbieranych każdego roku śmieci, można stwierdzić, że jest ich co raz mniej. Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa.  - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- Mam nadzieje, że reforma śmieciowa powoli wyeliminuje proceder wyrzucania śmieci do rowów i na tereny niezabudowane. Udział w takiej akcji to również konsolidacja załogi. Po sprzątaniu, przy wspólnym posiłku, możemy porozmawiać na inne tematy niż praca. Poznać się i zacieśnić więzy.

Przypomnijmy, że kowalewscy urzędnicy biorą nie tylko udział w sprzątaniu świata. Angażowali się w akację dnia bez samochodu, zbiórki środków finansowych dla powodzian, nakrętek i starych telefonów dla osób chorych, czy w akcję „Sportowy Tydzień", gdzie ćwiczyli dla poprawy zdrowia.

 

swiat_23_09_2013.jpg

 

11.jpg12.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!