Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W sprzątaniu byliśmy bardzo dobrzy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W sprzątaniu byliśmy bardzo dobrzy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.09.2013
small.jpgJuż po raz 20 samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odkrywamy Czystą Polskę -Sprzątanie Świata Polska 2011". W dniach 20-21 września br. społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwał sztab koordynacyjny znajdujący się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W akcji zbierania śmieci wzięło udział 25 placówek, m.in. 6 szkół, 2 przedszkola, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 12 wsiach i na osiedlu Jana Kochanowskiego zorganizowano swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając drogi, tereny wokół świetlic, place zabaw oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub ogniska.                        

Urzędnicy z kowalewskiego ratusza szturmem zdobyli teren gminny przy ul. Chopina. Po godzinie 15.00, ubrani na roboczo, udali się w pełnym składzie na teren przylegający do oczyszczalni ścieków, aby tam oczyścić teren i zebrać śmieci. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Analizując ilość zbieranych każdego roku śmieci, można stwierdzić, że jest ich co raz mniej. Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa.  - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- Mam nadzieje, że reforma śmieciowa powoli wyeliminuje proceder wyrzucania śmieci do rowów i na tereny niezabudowane. Udział w takiej akcji to również konsolidacja załogi. Po sprzątaniu, przy wspólnym posiłku, możemy porozmawiać na inne tematy niż praca. Poznać się i zacieśnić więzy.

Przypomnijmy, że kowalewscy urzędnicy biorą nie tylko udział w sprzątaniu świata. Angażowali się w akację dnia bez samochodu, zbiórki środków finansowych dla powodzian, nakrętek i starych telefonów dla osób chorych, czy w akcję „Sportowy Tydzień", gdzie ćwiczyli dla poprawy zdrowia.

 

swiat_23_09_2013.jpg

 

11.jpg12.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!