Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konkretna pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konkretna pomoc dla lokalnych przedsiębiorców Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.09.2013

small.jpgAktem notarialnym podpisanym w dniu 24 września br. samorząd gminy Kowalewo Pomorskie sfinalizował proces powstania spółki pod nazwą „Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska".  Dokument podpisał w imieniu gminy Burmistrz Andrzej Grabowski, a w imieniu Funduszu Pożyczkowego Joanna Gruszecka. Gmina posiada 40% udziałów, zaś 60% Centrum Operacyjne Samorządowa Polska. Jesteśmy pionierską gminą tworzącą lokalny fundusz. Za nami procedury zaczęły wdrażać samorządy z powiatu wąbrzeskiego i rypińskiego. Liczymy, że jak zawsze pierwsi będą mieć możliwość sięgnięcia po jak największe środki finansowe.

Przypomnijmy, że w marcu br. w czasie Forum Gospodarczego Kowalewo Pomorskie otrzymało od Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska" zaproszenie do współpracy. Podpisano umowę partnerską pomiędzy samorządem województwa, Radą Programową i samorządem Kowalewa Pomorskiego.

Jako gospodarz czuję się odpowiedzialny za rozwój lokalnych małych i średnich podmiotów gospodarczych. Chcemy wesprzeć ich rozwój poprzez stworzenie korzystnych warunków. Uznałem za niezbędne powołanie efektywnego narzędzia wspomagania przedsiębiorców jakim będzie instytucja finansowa prowadzona przez samorząd lokalny. Jest to najlepszy sposób na walkę z ubóstwem, eliminowanie obszarów wykluczenia społecznego, likwidację bezrobocia i aktywizację lokalnego rynku pracy. Fundusz taki ułatwi start młodym spółkom, które nie mają historii kredytowej i są mało wiarygodne dla banków. Kowalewski Fundusz wszedł w skład Krajowego Funduszu, który absorbuje środki unijne i pochodzące z międzynarodowych  instytucji finansowych. Będą one  przeznaczone  dla mikro i makro przedsiębiorstw. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Spółka gminna będzie udzielała kredytów kowalewskim przedsiębiorcom. Procedury będą bardzo uproszczone. Nie będzie potrzeby posiadania historii kredytowej, żyrantów, ani zabezpieczeń. Przedsiębiorca zadecyduje sam kiedy będzie spłacał kwotę kapitałową. Może to zrobić nawet ostatniego dnia okresu kredytowego.  Gwarantem i stabilizatorem całego programu jest Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska". Bardzo dziękuję doktorowi Jackowi Janiszewskiemu - prezesowi Stowarzyszenia Integracja i Współpraca i jednocześnie organizatorowi Forum Gospodarczego za zaproszenie swojej rodzinnej gminy do współpracy.

Obecnie trwa procedura rejestracji spółki. Później będzie nabór wniosków na udzielenie lub na poręczenie kredytu kowalewskim przedsiębiorcom.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!