Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO EWIDENCJI "ZASŁUŻONY DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO EWIDENCJI "ZASŁUŻONY DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE" Drukuj
Wpisał: Andrzej Grabowski - Burmistrz Miasta   
01.10.2013

Ponownie przypominamy, iż prowadzona jest ewidencja osób „Zasłużonych dla gminy Kowalewo Pomorskie". Przy tej okazji po raz kolejny zwracamy się z apelem do społeczeństwa o zgłaszanie kandydatur osób: wybitnych, zasłużonych, wielkiego formatu, promujących naszą małą ojczyznę, którzy wywodzą się z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Chcielibyśmy pokazać i promować, współczesne Kowalewo Pomorskie, pokazując jego niepowtarzalność, zacnych mieszkańców, bogactwo przyrodnicze oraz kulturowo - społeczne całej Gminy.

Dlatego serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców, zarówno obecnych jak i byłych, którzy chcieliby współuczestniczyć w tworzeniu ewidencji "Zasłużony dla Gminy Kowalewo Pomorskie" o zgłaszanie potencjalnych kandydatów. Twórzmy ewidencję sami, namawiajmy do tego dziadków, rodziców, znajomych...

Zgłaszając potencjalnego kandydata/kę należy posiadać jego/jej pisemną zgodę na zgłoszenie. Dokonując zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym (wg załączonego wzoru) należy zawrzeć dane teleadresowe zarówno zgłaszającego jak i potencjalnego kandydata/tki.

Zgłoszenia kandydatur można dokonać poprzez: przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie na adres: Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem „ZASŁUŻONY DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE". Jednocześnie informujemy, iż formularz zgłoszeniowy dostępny jest w „Gońcu Kowalewskim" (w miesiącu październiku 2013 r.), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl.

Wszelkie informacje na temat zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu (0-56) 684-10-24 wew. 53.

Burmistrz Miasta

/-/ Andrzej Grabowski

form.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!