Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
01.10.2013

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

za miesiąc sierpień 2013 wg stanu na dzień 24.09.2013r. 

Należność za miesiąc:

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty bieżące

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lipiec

124 425,00 zł

105 919,00 zł

18 506,00 zł

85,13 %

sierpień

124 769,00 zł

108 224,00 zł

16 545,00 zł

86,74 %

RAZEM narastająco

249 194,00 zł

214 143,00 zł

35 051,00 zł

85,93 %

Bilans za cały miesiąc, wraz ze ściągalnością z podziałem na miasto i gminę Kowalewo Pomorskie będzie publikowany do 10-tego każdego następnego miesiąca w związku z ciągłymi wpływami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Urzędu.

Na datę publikacji bilansu mają wpływ także niezgodności, wynikające z braku złożenia deklaracji przez osoby wpłacające, które wymagają wyjaśnienia.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!