Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
04.10.2013

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

 

W chwili obecnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania tylko pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są workach, które zapewnia przedsiębiorca na czas trwania umowy tj. do dnia 31-12-2014 r.

Informujemy, iż od 01.01.2015 r. nieunikniony będzie zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli posesji. W założeniu ogłaszając nowy przetarg na wywóz nieczystości stałych, nie przewidujemy ujęcia w nim obowiązku przedsiębiorcy do wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji, ponieważ znacznie podwyższy to koszty wywozu odpadów, a co za tym idzie wzrosłaby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy mieszkańców o zaplanowanie wydatku związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki oraz stopniowe wyposażenie nieruchomości w w/w pojemniki w miarę możliwości finansowych.

Sukcesywny zakup pojemników pozwoli na rozłożenie kosztów na okres najbliższych 15 miesięcy i nie będzie to jednorazowy duży wydatek.

Z up. BURMISTRZA

Inspektor

mgr Beata Nowodworska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!