Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
04.10.2013

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

 

W chwili obecnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania tylko pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są workach, które zapewnia przedsiębiorca na czas trwania umowy tj. do dnia 31-12-2014 r.

Informujemy, iż od 01.01.2015 r. nieunikniony będzie zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli posesji. W założeniu ogłaszając nowy przetarg na wywóz nieczystości stałych, nie przewidujemy ujęcia w nim obowiązku przedsiębiorcy do wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji, ponieważ znacznie podwyższy to koszty wywozu odpadów, a co za tym idzie wzrosłaby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy mieszkańców o zaplanowanie wydatku związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki oraz stopniowe wyposażenie nieruchomości w w/w pojemniki w miarę możliwości finansowych.

Sukcesywny zakup pojemników pozwoli na rozłożenie kosztów na okres najbliższych 15 miesięcy i nie będzie to jednorazowy duży wydatek.

Z up. BURMISTRZA

Inspektor

mgr Beata Nowodworska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!