Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Dyskusja nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dyskusja nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem Drukuj
Wpisał: Silwia Pawliczyn   
04.10.2013
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

Dyskusja odbędzie się w formie world cafe, polegającej na rozmowie przy stolikach tematycznych. Po każdej półgodzinnej rundzie dyskusyjnej uczestnicy będą przechodzić do innego stolika tematycznego, tak by wszyscy mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji na każdy temat.

Po części dyskusyjnej odbędzie się część plenarna polegająca na podsumowaniu pracy w grupach.

Podczas dyskusji poruszone zostaną trzy tematy:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Możliwości i wyzwania dla NGO - moderator - przedstawiciel Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego

2) Miejsce trzeciego sektora w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - moderator - Małgorzata Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

3) Wizja współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego w oparciu o doświadczenia z ostatnich kilku lat - moderator - Karol Gutsze - Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie odbędzie się 10 października 2013 r. w godz. 11.00-14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w sali patio (na parterze).

Osoby zainteresowane (maksymalnie po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji) proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailem na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 7.10.2013 r. Bliższych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego tel. 56 62 18 371, 56 62 18 403.Serdecznie zapraszamy !

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!