Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Dyskusja nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dyskusja nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem Drukuj
Wpisał: Silwia Pawliczyn   
04.10.2013
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

Dyskusja odbędzie się w formie world cafe, polegającej na rozmowie przy stolikach tematycznych. Po każdej półgodzinnej rundzie dyskusyjnej uczestnicy będą przechodzić do innego stolika tematycznego, tak by wszyscy mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji na każdy temat.

Po części dyskusyjnej odbędzie się część plenarna polegająca na podsumowaniu pracy w grupach.

Podczas dyskusji poruszone zostaną trzy tematy:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Możliwości i wyzwania dla NGO - moderator - przedstawiciel Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego

2) Miejsce trzeciego sektora w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - moderator - Małgorzata Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

3) Wizja współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego w oparciu o doświadczenia z ostatnich kilku lat - moderator - Karol Gutsze - Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie odbędzie się 10 października 2013 r. w godz. 11.00-14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w sali patio (na parterze).

Osoby zainteresowane (maksymalnie po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji) proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailem na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 7.10.2013 r. Bliższych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego tel. 56 62 18 371, 56 62 18 403.Serdecznie zapraszamy !

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!