Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogromcy Gargamela

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogromcy Gargamela Drukuj
Wpisał: Karolina Gręźlikowska   
09.10.2013
small.jpgNa początku roku szkolnego 2013/2104 p. Karolina Gręźlikowska i p. Ilona Plewa powołały gromadę zuchową. Okazało się, że w naszej szkole jest wiele dzieci zainteresowanych poznaniem obyczajów i zasad, które przygotowują do bycia w przyszłości prawdziwym harcerzem.

Zuchem może być dziecko w wieku od 6 do 10 r. życia, które swoją odpowiednią postawą pragnie dawać przykład innym. Przyszły harcerz powinien nie tylko zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami społecznymi, ale także kochać Boga, ludzi
i ojczyznę. Poprzez zabawy i gry, w miłej oraz życzliwej dla dziecka atmosferze, zuch nawiązuje relacje z innymi, uczy się odpowiedzialności za siebie i drugą osobę. Naszą gromadę reprezentuje 17 uczniów z klas O, I i II, 12 chłopców i 5 dziewczynek. Przeważają dzieci uczące się w klasie I.

Zuchy jako najmłodsza grupa w organizacji harcerskiej, posiadają własny znaczek. Na znaczku znajdują się orzeł, słońce, niebo oraz napis „ZUCH". Orzeł symbolizuje odwagę
i patriotyzm, postawy, które powinny charakteryzować zucha. Niebo natomiast informuje, że zuch na co dzień jest osobą pogodną i optymistyczną. Słońce to radość, która sprawia, że życie „młodego harcerza" jest barwne oraz zachwycające. Napis „ZUCH" mówi
o przynależności dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego.

Gromada zuchowa działająca przy SP im. M. Konopnickiej nosi nazwę „Pogromcy Gargamela". Na pewno większość z nas zna perypetie małych, niebieskich stworków i ich nieprzyjaciela - łysego staruszka. Każdy smerf ma własne zainteresowania, prezentuje określone cechy charakteru i prowadzi ze swoimi niebieskimi towarzyszami życie pełne harmonii. Dzieci w naszej gromadzie, choć różnią się od siebie, akceptują się i szanują, tworząc jak u smerfów zgodną „rodzinę". Najważniejsze jest to, że kieruje nimi wspólny cel - - „walka" o bycie kimś wyjątkowym, ceniącym często zapominane i podważane wartości moralne.

Spotkania gromady „Pogromcy Gargamela" odbywają się w naszej szkole, w każdy piątek w godz. 16.30 - 18.00.

Czuwaj!

 

 1.jpg
 2.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!