Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogromcy Gargamela

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogromcy Gargamela Drukuj
Wpisał: Karolina Gręźlikowska   
09.10.2013
small.jpgNa początku roku szkolnego 2013/2104 p. Karolina Gręźlikowska i p. Ilona Plewa powołały gromadę zuchową. Okazało się, że w naszej szkole jest wiele dzieci zainteresowanych poznaniem obyczajów i zasad, które przygotowują do bycia w przyszłości prawdziwym harcerzem.

Zuchem może być dziecko w wieku od 6 do 10 r. życia, które swoją odpowiednią postawą pragnie dawać przykład innym. Przyszły harcerz powinien nie tylko zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami społecznymi, ale także kochać Boga, ludzi
i ojczyznę. Poprzez zabawy i gry, w miłej oraz życzliwej dla dziecka atmosferze, zuch nawiązuje relacje z innymi, uczy się odpowiedzialności za siebie i drugą osobę. Naszą gromadę reprezentuje 17 uczniów z klas O, I i II, 12 chłopców i 5 dziewczynek. Przeważają dzieci uczące się w klasie I.

Zuchy jako najmłodsza grupa w organizacji harcerskiej, posiadają własny znaczek. Na znaczku znajdują się orzeł, słońce, niebo oraz napis „ZUCH". Orzeł symbolizuje odwagę
i patriotyzm, postawy, które powinny charakteryzować zucha. Niebo natomiast informuje, że zuch na co dzień jest osobą pogodną i optymistyczną. Słońce to radość, która sprawia, że życie „młodego harcerza" jest barwne oraz zachwycające. Napis „ZUCH" mówi
o przynależności dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego.

Gromada zuchowa działająca przy SP im. M. Konopnickiej nosi nazwę „Pogromcy Gargamela". Na pewno większość z nas zna perypetie małych, niebieskich stworków i ich nieprzyjaciela - łysego staruszka. Każdy smerf ma własne zainteresowania, prezentuje określone cechy charakteru i prowadzi ze swoimi niebieskimi towarzyszami życie pełne harmonii. Dzieci w naszej gromadzie, choć różnią się od siebie, akceptują się i szanują, tworząc jak u smerfów zgodną „rodzinę". Najważniejsze jest to, że kieruje nimi wspólny cel - - „walka" o bycie kimś wyjątkowym, ceniącym często zapominane i podważane wartości moralne.

Spotkania gromady „Pogromcy Gargamela" odbywają się w naszej szkole, w każdy piątek w godz. 16.30 - 18.00.

Czuwaj!

 

 1.jpg
 2.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!