Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Obywatelski monitoring funduszu korkowego - zgłoś swój udział!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obywatelski monitoring funduszu korkowego - zgłoś swój udział! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
24.10.2013
Organizatorem przedsięwzięcia jest Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) w partnerstwie z trzema lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcie, prowadzone od 2011 roku, jest działaniem z zakresu kontroli obywatelskiej.

obywatelski_monitoring_00_24_10_13.jpg

Polega ono na sprawdzaniu przez uczestników projektu, na ile praworządnie i efektywnie władze samorządowe zarządzają środkami przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Do przystąpienia do tego działania zapraszamy mieszkanki i mieszkańców polskich gmin, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze z funduszu korowego. W tym roku działanie jest realizowane w ramach projektu „Mocna straż - wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek", który uzyskał wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 3. nabór projektów dużych).

Po przeprowadzonym monitoringu zaangażowani w projekt mieszkańcy przygotowują raport z rekomendacjami. Do tej pory powstało szesnaście takich raportów. Ważnym elementem naszych działań jest to, że mieszkańcy nie poprzestają na wydaniu rekomendacji, ale pobudzają lokalną dyskusję o rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wydatkowaniu środków publicznych. Uczestnicy projektu pilnują również wdrażania rekomendacji oraz przyczyniają się do eliminowania napotkanych nieprawidłowości, co przyczynia się do bardziej przejrzystego funkcjonowania gmin. W tym roku chcemy prowadzić takie działania w 30 gminach. Wyniki z poprzednich monitoringów zostały przekazane w 2012 roku Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnym Izbom Obrachunkowym oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do monitoringu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.siecobywatelska.pl

Rekrutacja trwa do 13 listopada.

Sieć obywatelska - Watchdog Polska www.siecobywatelska.pl / www.fb.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska

Fundacja „Grejpfrut" - www.fundacjagrejpfrut.cba.pl / www.fb.com/fundacjagrejpfrut

Fundacja „Wiedzieć Więcej" - www.wiedziecwiecej.info / www.fb.com/fundacjawiedziecwiecej

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w Orzyszu - www.orzysz.org.pl / www.fb.com/msalorzysz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!