Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Obywatelski monitoring funduszu korkowego - zgłoś swój udział!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obywatelski monitoring funduszu korkowego - zgłoś swój udział! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
24.10.2013
Organizatorem przedsięwzięcia jest Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) w partnerstwie z trzema lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcie, prowadzone od 2011 roku, jest działaniem z zakresu kontroli obywatelskiej.

obywatelski_monitoring_00_24_10_13.jpg

Polega ono na sprawdzaniu przez uczestników projektu, na ile praworządnie i efektywnie władze samorządowe zarządzają środkami przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Do przystąpienia do tego działania zapraszamy mieszkanki i mieszkańców polskich gmin, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze z funduszu korowego. W tym roku działanie jest realizowane w ramach projektu „Mocna straż - wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek", który uzyskał wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 3. nabór projektów dużych).

Po przeprowadzonym monitoringu zaangażowani w projekt mieszkańcy przygotowują raport z rekomendacjami. Do tej pory powstało szesnaście takich raportów. Ważnym elementem naszych działań jest to, że mieszkańcy nie poprzestają na wydaniu rekomendacji, ale pobudzają lokalną dyskusję o rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wydatkowaniu środków publicznych. Uczestnicy projektu pilnują również wdrażania rekomendacji oraz przyczyniają się do eliminowania napotkanych nieprawidłowości, co przyczynia się do bardziej przejrzystego funkcjonowania gmin. W tym roku chcemy prowadzić takie działania w 30 gminach. Wyniki z poprzednich monitoringów zostały przekazane w 2012 roku Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnym Izbom Obrachunkowym oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do monitoringu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.siecobywatelska.pl

Rekrutacja trwa do 13 listopada.

Sieć obywatelska - Watchdog Polska www.siecobywatelska.pl / www.fb.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska

Fundacja „Grejpfrut" - www.fundacjagrejpfrut.cba.pl / www.fb.com/fundacjagrejpfrut

Fundacja „Wiedzieć Więcej" - www.wiedziecwiecej.info / www.fb.com/fundacjawiedziecwiecej

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w Orzyszu - www.orzysz.org.pl / www.fb.com/msalorzysz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!