Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK   
13.11.2013
W związku z pojawiającymi się wpisami na forum Gazety Pomorskiej odnośnie obchodów Narodowego Święta Niepodległości  informuję co następuje:  pierwsze wzmianki o obchodach zostały przekazane publiczności po koncercie „Przeboje Światowe" w dniu 06.10.2013r.  Następnie w dniu 11.10.2013r. została zamieszczona informacja o zasadach udziału  i możliwości odbioru wejściówek na koncert operetkowy w terminie  od 18-31.10.2013r. z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w sali widowiskowej. W ślad za informacją na stronie internetowej pojawiły się również plakaty w mieście oraz w gablotach na terenach wiejskich.

Informacja taka została również zamieszczona w listopadowym numerze Gońca kowalewskiego. W pierwszych dniach listopada na stronie internetowej podana została informacja o braku wolnych miejsc na koncert Operetki Poznańskiej w MGOK, niemniej jednak nadal kierowaliśmy zaproszenie do udziału w uroczystościach tj. mszy świętej oraz składaniu kwiatów pod pomnikiem, w tej części  limit miejsc był nieograniczony. Uroczystości gminne obchodów Narodowego Święta Niepodległości inaugurowała Msza Święta w Kościele Parafialnym o godz. 18.00 w intencji Miasta, Gminy i Ojczyzny, ponadto można było uczestniczyć we mszy św. o godz. 7.00 lub 10.45. Frekwencja udziału zarówno we mszy świętej jak również w dalszej części uroczystości była miłym zaskoczeniem, w pierwszej części było ponad 500 osób z czego sporą grupę stanowiły dzieci i młodzież, natomiast na występach w MGOK-u ponad 300 osób.  Osoby, które bez wejściówek przybyły do MGOK-u, a chciały  uczestniczyć w koncercie miały taką możliwość dzięki dodatkowo zorganizowanym miejscom. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w koncercie artystów z Poznania.

W imieniu Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego składam serdeczne podziękowania za udział w obchodach 11.11.2013r. tak licznej grupy naszego społeczeństwa, jednocześnie proszę jeżeli ktoś z Państwa ma inne propozycje obchodów o zgłaszanie ich do Dyrektora MGOK-u.

 

Z poważaniem

 

DYREKTOR  MGOK

Barbara Niewidział

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!