Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK   
13.11.2013
W związku z pojawiającymi się wpisami na forum Gazety Pomorskiej odnośnie obchodów Narodowego Święta Niepodległości  informuję co następuje:  pierwsze wzmianki o obchodach zostały przekazane publiczności po koncercie „Przeboje Światowe" w dniu 06.10.2013r.  Następnie w dniu 11.10.2013r. została zamieszczona informacja o zasadach udziału  i możliwości odbioru wejściówek na koncert operetkowy w terminie  od 18-31.10.2013r. z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w sali widowiskowej. W ślad za informacją na stronie internetowej pojawiły się również plakaty w mieście oraz w gablotach na terenach wiejskich.

Informacja taka została również zamieszczona w listopadowym numerze Gońca kowalewskiego. W pierwszych dniach listopada na stronie internetowej podana została informacja o braku wolnych miejsc na koncert Operetki Poznańskiej w MGOK, niemniej jednak nadal kierowaliśmy zaproszenie do udziału w uroczystościach tj. mszy świętej oraz składaniu kwiatów pod pomnikiem, w tej części  limit miejsc był nieograniczony. Uroczystości gminne obchodów Narodowego Święta Niepodległości inaugurowała Msza Święta w Kościele Parafialnym o godz. 18.00 w intencji Miasta, Gminy i Ojczyzny, ponadto można było uczestniczyć we mszy św. o godz. 7.00 lub 10.45. Frekwencja udziału zarówno we mszy świętej jak również w dalszej części uroczystości była miłym zaskoczeniem, w pierwszej części było ponad 500 osób z czego sporą grupę stanowiły dzieci i młodzież, natomiast na występach w MGOK-u ponad 300 osób.  Osoby, które bez wejściówek przybyły do MGOK-u, a chciały  uczestniczyć w koncercie miały taką możliwość dzięki dodatkowo zorganizowanym miejscom. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w koncercie artystów z Poznania.

W imieniu Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego składam serdeczne podziękowania za udział w obchodach 11.11.2013r. tak licznej grupy naszego społeczeństwa, jednocześnie proszę jeżeli ktoś z Państwa ma inne propozycje obchodów o zgłaszanie ich do Dyrektora MGOK-u.

 

Z poważaniem

 

DYREKTOR  MGOK

Barbara Niewidział

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!