Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W kowalewskim Przedszkolu zajęcia dodatkowe są

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W kowalewskim Przedszkolu zajęcia dodatkowe są Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2013

Pomimo obaw rodziców przedszkolaków uczęszczających do kowalewskiej placówki zajęcia dodatkowe, jakim był język angielski i zajęcia taneczno- rytmiczne nadal są kontynuowane. Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych odbywać się będą dwa razy w tygodniu (taneczne) i raz w tygodniu językowe. Koszt tych zajęć przejął na siebie w 100% budżet samorządu gminy.

Ustawowy zakaz chciał wyeliminować prywatne podmioty czerpiące korzyści na mieniu gminnym, a w obiektach gdzie przedszkola wspólnie funkcjonują ze szkołami również na subwencji oświatowej. Niestety tym ruchem „wylano dziecko z kąpielą" W nasze placówce podmioty, które prowadziły te zajęcia miały podpisane umowy z dyrektorem i ponosiły koszty wynajęcia pomieszczenia. Uważam, że można było to inaczej uregulować, a nie wprowadzać odgórny zakaz. Obecnie zamiast dyskutować z zapisami ustawy przejęliśmy na siebie cały finansowy ciężar. Plusem tego jest, że nie ma podziału na dzieci, których stać na te zajęcia, a których nie stać- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - Po dokonaniu badań przesiewowych na wszystkich przedszkolakach wyłuskano osoby z dysfunkcjami mowy. Dla tej grupy samorząd bezpłatnie udostępnia salę w Domu Kultury na indywidualne już zajęcia z logopedą. 

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN wprowadził zakaz organizacji zajęć dodatkowych płatnych w czasie funkcjonowania placówki. Wzbudziło to niezadowolenie rodziców i szeroka dyskusję w mediach. Plusem nowelizacji dla rodzica jest obniżenie opłaty za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej, powyżej pięciu godzin bezpłatnych. Wynosi ona od 1 września tego roku nie więcej niż jeden złoty, gdzie w Kowalewie było to 2zł. Na dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa przeznaczono w tym roku (na miesiące wrzesień-grudzień) 504 mln zł. W przyszłym roku kwota na ten cel na 12 miesięcy ma wynieść 1 mld 567 mln zł. Środki te mają zrekompensować samorządom ubytek wpływów po obniżeniu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz mają służyć rozwojowi edukacji przedszkolnej.

W gminie Kowalewo Pomorskie miesięczna dopłata ze strony samorządu do pobytu dziecka w placówce przedszkolnej to kwota ponad 700zł. Zagwarantowane środki - kwota 1242zł na 1 dziecko na cały rok 2014, nie zrekompensują nam nakładów. Samorząd nadal będzie głównym płatnikiem tej placówki. Wychowanie przedszkolne ułatwia start w życie naszym dzieciom. Ich dobro jest dla nas nadrzędną sprawą- podkreśla Burmistrz.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!