Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W kowalewskim Przedszkolu zajęcia dodatkowe są

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W kowalewskim Przedszkolu zajęcia dodatkowe są Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2013

Pomimo obaw rodziców przedszkolaków uczęszczających do kowalewskiej placówki zajęcia dodatkowe, jakim był język angielski i zajęcia taneczno- rytmiczne nadal są kontynuowane. Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych odbywać się będą dwa razy w tygodniu (taneczne) i raz w tygodniu językowe. Koszt tych zajęć przejął na siebie w 100% budżet samorządu gminy.

Ustawowy zakaz chciał wyeliminować prywatne podmioty czerpiące korzyści na mieniu gminnym, a w obiektach gdzie przedszkola wspólnie funkcjonują ze szkołami również na subwencji oświatowej. Niestety tym ruchem „wylano dziecko z kąpielą" W nasze placówce podmioty, które prowadziły te zajęcia miały podpisane umowy z dyrektorem i ponosiły koszty wynajęcia pomieszczenia. Uważam, że można było to inaczej uregulować, a nie wprowadzać odgórny zakaz. Obecnie zamiast dyskutować z zapisami ustawy przejęliśmy na siebie cały finansowy ciężar. Plusem tego jest, że nie ma podziału na dzieci, których stać na te zajęcia, a których nie stać- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - Po dokonaniu badań przesiewowych na wszystkich przedszkolakach wyłuskano osoby z dysfunkcjami mowy. Dla tej grupy samorząd bezpłatnie udostępnia salę w Domu Kultury na indywidualne już zajęcia z logopedą. 

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN wprowadził zakaz organizacji zajęć dodatkowych płatnych w czasie funkcjonowania placówki. Wzbudziło to niezadowolenie rodziców i szeroka dyskusję w mediach. Plusem nowelizacji dla rodzica jest obniżenie opłaty za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej, powyżej pięciu godzin bezpłatnych. Wynosi ona od 1 września tego roku nie więcej niż jeden złoty, gdzie w Kowalewie było to 2zł. Na dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa przeznaczono w tym roku (na miesiące wrzesień-grudzień) 504 mln zł. W przyszłym roku kwota na ten cel na 12 miesięcy ma wynieść 1 mld 567 mln zł. Środki te mają zrekompensować samorządom ubytek wpływów po obniżeniu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz mają służyć rozwojowi edukacji przedszkolnej.

W gminie Kowalewo Pomorskie miesięczna dopłata ze strony samorządu do pobytu dziecka w placówce przedszkolnej to kwota ponad 700zł. Zagwarantowane środki - kwota 1242zł na 1 dziecko na cały rok 2014, nie zrekompensują nam nakładów. Samorząd nadal będzie głównym płatnikiem tej placówki. Wychowanie przedszkolne ułatwia start w życie naszym dzieciom. Ich dobro jest dla nas nadrzędną sprawą- podkreśla Burmistrz.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!