Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacji nad RPO ciąg dalszy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacji nad RPO ciąg dalszy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2013
small.jpgJak już wcześniej informowaliśmy od 7 listopada ruszył cykl konsultacji nad jednym z najważniejszych dokumentów województwa, czyli nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. W dniu 15 listopada br. spotkali się samorządowcy. Skupieni w Konwencie Starostów, Konwencie Burmistrzów i Konwencie Wójtów wnieśli swoje uwagi do przedstawionego projektu.

Wśród dyskutantów głos zabrał Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako Przewodniczący Konwentu Burmistrzów. Zaapelował on za pośrednictwem członka zarządu Michała Korolki o zwiększenie puli środków z 2,2% przynajmniej do 5% w osi XIV (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność), z której środki będą mogły czerpać małe samorządy i Lokalne Grupy Działania.

Największą bolączką dla samorządów nadal są drogi. Nie jesteśmy w stanie, aby je modernizować z własnych środków. Jeśli nie stworzy się możliwości sięgnięcia po środki unijne na ten cel to doprowadzimy do marazmu. Lokalne Grupy Działania są bardzo aktywne. Potrafią ściągać środki na obszary wiejskie. Niestety z zaplanowanej w osi XIV kwoty 38mln. euro do podziału przez 7 lat nie starczy dla wszystkich LGD, samorządów, kościołów i związków wyznaniowych  czy organizacji pozarządowych. Proponuję, nawet tak żartem, aby to przypadające na nasz region 1mld700mln euro podzielić na liczbę mieszkańców w poszczególnych samorządach. Pokazałoby to operatywność włodarzy w ich wykorzystaniu.  - podkreślał Przewodniczący Konwentu, Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski.

Rozważając propozycję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o proporcjonalnym podziale środków, wówczas na naszą gminę przypadłoby prawie 8,5mln. euro, co by nas bardzo usatysfakcjonowało. Do Bydgoszczy trafiłoby ponad 200mln. euro, a do Torunia  prawie 160mln.

W dyskusji wszyscy podkreślali, że środki trafią do obszarów metropolitarnych, a małe miasta i gminy będą dyskryminowane. One przecież nie będą sięgać po środki na tabory tramwajowe lub kolejowe, budowę szpitali, wielkich oczyszczalni ścieków czy uzbrajania stref ekonomicznych. Dla nich najważniejsze są drogi. 

1.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!