Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesteśmy z nich dumni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesteśmy z nich dumni Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2013
small.jpgW dniu 15 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.

Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół i przewodniczący rad Rodziców. Wręczenia wyróżnień i nagród dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Jerzy Koralewski.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podkreślał, że jest to jeden z najprzyjemniejszych dni w ciągu jego pracy.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki na wyróżnienie laureatów konkursów. Przyznawane są również stypendia naukowe za wyniki w nauce- dodał Burmistrz Andrzej Grabowski.  

Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście. W imieniu rodziców i pedagogów podziękowania samorządowi za docenienie pracy placówek oświatowych złożyła dyrektor Publicznego gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska.  

„Długofalowy Program Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo  Pomorskie został opracowany i uchwalony 24 maja 1996r. Do tej pory wyróżniono nagrodami finansowymi i dyplomami 190 nauczycieli i 345 uczniów na łączną kwotę prawie 174tys.zł.

Laureatami za rok szkolny 2012/2013 zostali:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.:

- Klara Żurawska - III miejsce w konkursie matematycznym, „Liga Zadaniowa „ II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii, oraz zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu historycznego

- Marta Kicyła- laureatka konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego,

- Marta Preis- laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Mikołaj Lech- laureat konkursu przedmiotowego z historii,

- Kinga Burak - laureatka konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie,

- Karolina Kałon- wyróżnienie w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

Oraz ich nauczyciele: Marzena Okrucińska, Beata Cieplińska, Tomasz Bruchlej, Tomasz Pawłowski, Marcin Rybacki, Jacek Olszewski i Agnieszka Chościńska.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie:

- Kinga Derewecka - IIIm w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Jakub Dulnikowski- Im w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal

- Kamil Romanowski- IIm w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal

Oraz ich nauczyciele: Małgorzata Szczepańska Zillmann i Agnieszka Szymczak.

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

- Kacper Lewandowski- Im w Gminnym Konkursie Król Ortografii oraz nauczyciel Jadwiga Ciechacka,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

- Aleksandra Łabich- IIIm w Konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Mikołaj Ciecierski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal",

- Aleksander Barański- Im w Gminnym Konkursie „Król Ortografii",

- Martyna Boniecka- Im w gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal"

- Krzysztof Szyczewski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal"

- Bartosz Małkiewicz- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Mikołaj Terliński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Damian Wardziński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Aleksandra Łabich- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują" oraz I miejsce Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Mikołaj Skorasiński- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują",

- Julia Bąk - Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują",

Oraz nauczyciele: Katarzyna Łobodzińska, Małgorzata Łobodzińska, Marzanna Siergiej i Małgorzata Kłos.

 

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!