Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesteśmy z nich dumni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesteśmy z nich dumni Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2013
small.jpgW dniu 15 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.

Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół i przewodniczący rad Rodziców. Wręczenia wyróżnień i nagród dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Jerzy Koralewski.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podkreślał, że jest to jeden z najprzyjemniejszych dni w ciągu jego pracy.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki na wyróżnienie laureatów konkursów. Przyznawane są również stypendia naukowe za wyniki w nauce- dodał Burmistrz Andrzej Grabowski.  

Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście. W imieniu rodziców i pedagogów podziękowania samorządowi za docenienie pracy placówek oświatowych złożyła dyrektor Publicznego gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska.  

„Długofalowy Program Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo  Pomorskie został opracowany i uchwalony 24 maja 1996r. Do tej pory wyróżniono nagrodami finansowymi i dyplomami 190 nauczycieli i 345 uczniów na łączną kwotę prawie 174tys.zł.

Laureatami za rok szkolny 2012/2013 zostali:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.:

- Klara Żurawska - III miejsce w konkursie matematycznym, „Liga Zadaniowa „ II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii, oraz zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu historycznego

- Marta Kicyła- laureatka konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego,

- Marta Preis- laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Mikołaj Lech- laureat konkursu przedmiotowego z historii,

- Kinga Burak - laureatka konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie,

- Karolina Kałon- wyróżnienie w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

Oraz ich nauczyciele: Marzena Okrucińska, Beata Cieplińska, Tomasz Bruchlej, Tomasz Pawłowski, Marcin Rybacki, Jacek Olszewski i Agnieszka Chościńska.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie:

- Kinga Derewecka - IIIm w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Jakub Dulnikowski- Im w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal

- Kamil Romanowski- IIm w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal

Oraz ich nauczyciele: Małgorzata Szczepańska Zillmann i Agnieszka Szymczak.

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

- Kacper Lewandowski- Im w Gminnym Konkursie Król Ortografii oraz nauczyciel Jadwiga Ciechacka,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

- Aleksandra Łabich- IIIm w Konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Mikołaj Ciecierski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal",

- Aleksander Barański- Im w Gminnym Konkursie „Król Ortografii",

- Martyna Boniecka- Im w gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal"

- Krzysztof Szyczewski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal"

- Bartosz Małkiewicz- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Mikołaj Terliński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Damian Wardziński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Aleksandra Łabich- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują" oraz I miejsce Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,

- Mikołaj Skorasiński- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują",

- Julia Bąk - Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują",

Oraz nauczyciele: Katarzyna Łobodzińska, Małgorzata Łobodzińska, Marzanna Siergiej i Małgorzata Kłos.

 

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!