Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie dla dobra młodych mieszkańców naszej gminy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie dla dobra młodych mieszkańców naszej gminy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.11.2013

small.jpgNa tradycyjnym, corocznym zebraniu rodziców uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim dorośli debatowali nad sytuacją dzieci. Trzy strony, czyli dyrekcja i grono pedagogiczne, rodzice oraz organ prowadzący reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie podsumowały miniony rok szkolny oraz wymieniły się informacjami na temat działań w obecnym roku szkolnym.

Przed zebraniem ogólnym na swoje posiedzenie zaprosiły Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i dyrektora szkoły Benedykta Mrozińskiego panie z Prezydium Rady Rodziców. Grono to bardzo aktywnie działa na rzecz uczniów. Pozyskuje środki od sponsorów, finansuje zakupy nagród, słodyczy na dzień dziecka, mikołajki, organizuje bal z którego dochód przekazuje na szkołę, a nawet wspiera potrzebujących poprzez dofinansowanie zakupu okularów i podręczników.

Prezydium tworzą: Anna Wardzińska (przewodnicząca), Anna Osińska (zastępca przewodniczącej), Ewa Bąk (skarbnik), Danuta Waćkowska (sekretarz) i członkowie- Beata Stempska, Joanna Błaszkiewicz, Małgorzata Pałucha, Aneta Szymańska, Anna Panak, Agnieszka Reiwer, Anna Kossak, Marzena Huzior, Wioletta Falkowska, Wioletta Smoczyńska, Iwona Tocka, Edyta Szotowicz oraz Monika Sołtyszewska.

Rada Rodziców to ważny organ w szkole. Służy pomocą dyrektorowi, opiniuje najważniejsze dokumenty szkoły. Jest punktem kontaktowym pomiędzy wszystkimi rodzicami, a kierownictwem szkoły. Dziękuję za dotychczasową aktywność. Jestem otwarty na współpracę i będę wspierał ten organ- podkreślał na tym spotkaniu burmistrz.

Na zebraniu ogólnym dyrektor szkoły namawiał rodziców do dopingowania swoich pociech do korzystania z zajęć dodatkowych w szkołach. Pochwalił się najlepszym w gminie wynikiem z tegorocznego egzaminu klas VI. Natomiast Burmistrz Miasta pogratulował nauczycielom zapału w organizacji konkursów przedmiotowych. Korzystają na tym nasze dzieci.

Zebranie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Rodzice nie mieli żadnych uwag do funkcjonowania placówki i pytań do Burmistrza Miasta.

 zebranie.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!