Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI CHLUBĄ NASZEJ GMINY!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI CHLUBĄ NASZEJ GMINY!!! Drukuj
Wpisał: Ilona Wrzesińska, Dorota Michałek, Ilona Plewa   
22.11.2013
small.jpgBezpieczeństwo i  zdrowie dziecka zarówno dla rodziców jak  i nauczycieli jest jednym  z najważniejszych elementów wychowania.  W naszej szkole zagadnienia z  zakresu bezpieczeństwa były realizowane od początku roku szkolnego. Działania te skupiały się na współpracy ze służbami mundurowymi: policją, strażą pożarną oraz służbami medycznymi: pielęgniarką szkolną czy ratownikami  medycznymi. 

Dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat bezpiecznej drogi do szkoły, obcy - niebezpieczny, czystość to zdrowie, zdrowe owoce i warzywa. Wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w wycieczce do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, aby w praktyczny sposób utrwalać zasady ruchu drogowego,  a także brały udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne dzieci na drodze" organizowanym przez ten ośrodek. Wszystkie nasze oddziaływania  wspierające rozwój i kompetencje dziecka w tym zakresie sprawdziliśmy podczas IV edycji gminnego turnieju wiedzy dla dzieci 6-letnich pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak", który odbył się 20.11.2013 roku w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, asystent pana burmistrza- pani Karolina Kowalska, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - pan Jerzy Koralewski, dyrektor szkoły pan Benedykt Mroziński. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn: „Biedronki" SP    w Kowalewie (Julia Górna, Kacper Waszewski, Mateusz Witkowski), „Motylki" SP w Kowalewie (Milena Boniecka, Oliwia Chmielewicz, Jan Jagielski), „ Biedronki" Przedszkole Publiczne w Kowalewie (Kacper Włudarczyk, Hubert Rogowski, Mikołaj Leszczyc - Grabianka),  oddział przedszkolny w Pluskowęsach (Oliwia Janas, Weronika Beiger, Kacper Okurowski), „Motylki" SP w Wielkiej Łące (Martyna Żółtowska, Dawid Rempalski, Eryk Brzeziński) , „Rychnowiaczki" SP w Wielkim Rychnowie, (Łukasz Kwaśniewski, Aleksandra Owczarczyk, Natalia Scheffler). Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: przewodnicząca pani Joanna Piasecka - dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie, dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Golubiu - Dobrzyniu - młodszy kapitan Witold Juszczak, starszy sierżant Grzegorz Motycki - Posterunek Policji w Kowalewie oraz ratownik medyczny - pan Wojciech Wrzesiński. Dzieci zmierzyły się z 7 zadaniami, m.in. segregowały obrazki przedstawiające sytuacje bezpieczne oraz niebezpieczne, rozwiązywały scenki sytuacyjne, segregowały znaki pod względem rodzaju, wykazywały się umiejętnością reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, układały puzzle, na makiecie skrzyżowania przyporządkowywały właściwe znaki drogowe, wykazywały się wiedzą z zakresu podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Okazało się, że dwie drużyny zdobyły taką samą ilość punktów. Jury zadecydowało o przeprowadzeniu dogrywki. Przystąpiły do niej „Biedronki" z SP w Kowalewie oraz oddział przedszkolny w Pluskowęsach. Ostatecznie nagrodę główną, tytuł oraz medal „Bezpieczny  Przedszkolak" zdobyła grupa „Biedronki" z SP w Kowalewie. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone nagrodami indywidualnymi oraz nagrodą dla grupy przedszkolnej. Sponsorami naszego turnieju byli: Gospodarstwo Szkółkarskie M.M. Marcinkowscy, Sklep Meblowy „Misz - Masz" Emilia i Krzysztof Chmielewscy, Gospodarstwo Rolne K.W. Oleś, F.H. U. „WITO" Witold Wiśniewski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu, Golpasz S.A. ,Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

bezpieczne.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!