Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI CHLUBĄ NASZEJ GMINY!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI CHLUBĄ NASZEJ GMINY!!! Drukuj
Wpisał: Ilona Wrzesińska, Dorota Michałek, Ilona Plewa   
22.11.2013
small.jpgBezpieczeństwo i  zdrowie dziecka zarówno dla rodziców jak  i nauczycieli jest jednym  z najważniejszych elementów wychowania.  W naszej szkole zagadnienia z  zakresu bezpieczeństwa były realizowane od początku roku szkolnego. Działania te skupiały się na współpracy ze służbami mundurowymi: policją, strażą pożarną oraz służbami medycznymi: pielęgniarką szkolną czy ratownikami  medycznymi. 

Dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat bezpiecznej drogi do szkoły, obcy - niebezpieczny, czystość to zdrowie, zdrowe owoce i warzywa. Wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w wycieczce do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, aby w praktyczny sposób utrwalać zasady ruchu drogowego,  a także brały udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne dzieci na drodze" organizowanym przez ten ośrodek. Wszystkie nasze oddziaływania  wspierające rozwój i kompetencje dziecka w tym zakresie sprawdziliśmy podczas IV edycji gminnego turnieju wiedzy dla dzieci 6-letnich pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak", który odbył się 20.11.2013 roku w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, asystent pana burmistrza- pani Karolina Kowalska, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - pan Jerzy Koralewski, dyrektor szkoły pan Benedykt Mroziński. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn: „Biedronki" SP    w Kowalewie (Julia Górna, Kacper Waszewski, Mateusz Witkowski), „Motylki" SP w Kowalewie (Milena Boniecka, Oliwia Chmielewicz, Jan Jagielski), „ Biedronki" Przedszkole Publiczne w Kowalewie (Kacper Włudarczyk, Hubert Rogowski, Mikołaj Leszczyc - Grabianka),  oddział przedszkolny w Pluskowęsach (Oliwia Janas, Weronika Beiger, Kacper Okurowski), „Motylki" SP w Wielkiej Łące (Martyna Żółtowska, Dawid Rempalski, Eryk Brzeziński) , „Rychnowiaczki" SP w Wielkim Rychnowie, (Łukasz Kwaśniewski, Aleksandra Owczarczyk, Natalia Scheffler). Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: przewodnicząca pani Joanna Piasecka - dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie, dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Golubiu - Dobrzyniu - młodszy kapitan Witold Juszczak, starszy sierżant Grzegorz Motycki - Posterunek Policji w Kowalewie oraz ratownik medyczny - pan Wojciech Wrzesiński. Dzieci zmierzyły się z 7 zadaniami, m.in. segregowały obrazki przedstawiające sytuacje bezpieczne oraz niebezpieczne, rozwiązywały scenki sytuacyjne, segregowały znaki pod względem rodzaju, wykazywały się umiejętnością reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, układały puzzle, na makiecie skrzyżowania przyporządkowywały właściwe znaki drogowe, wykazywały się wiedzą z zakresu podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Okazało się, że dwie drużyny zdobyły taką samą ilość punktów. Jury zadecydowało o przeprowadzeniu dogrywki. Przystąpiły do niej „Biedronki" z SP w Kowalewie oraz oddział przedszkolny w Pluskowęsach. Ostatecznie nagrodę główną, tytuł oraz medal „Bezpieczny  Przedszkolak" zdobyła grupa „Biedronki" z SP w Kowalewie. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone nagrodami indywidualnymi oraz nagrodą dla grupy przedszkolnej. Sponsorami naszego turnieju byli: Gospodarstwo Szkółkarskie M.M. Marcinkowscy, Sklep Meblowy „Misz - Masz" Emilia i Krzysztof Chmielewscy, Gospodarstwo Rolne K.W. Oleś, F.H. U. „WITO" Witold Wiśniewski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu, Golpasz S.A. ,Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

bezpieczne.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!