Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świątecznie, ale i z troską o innych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świątecznie, ale i z troską o innych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.11.2013

small.jpgOdświętnie i jednocześnie na roboczo obchodzono w dniu 25 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie Dzień Pracownika Socjalnego. Przez minione kilkanaście lat pracownicy wszystkich gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz załogi: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego spotykali się w innej placówce. W tym roku, po raz pierwszy, odstąpiono od tej tradycji.

W imieniu społeczeństwa życzenia i podziękowania przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał, że praca Pracownika Socjalnego jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być nie tylko pełnym współczucia, lecz jednocześnie umieć realnie i twardo oceniać każdą sytuację. Podopieczni często wybierają postawę roszczeniową, zamiast współpracować dla poprawy swoich warunków bytowych. Potrafią znaleźć luki prawne pozwalające na nie podjęcie pracy i uzyskanie zasiłku. Zatajają swoje dochody. Jednocześnie jest wiele ataków na działalność ośrodków opieki społecznej ze strony osób, które nie korzysta z opieki społecznej, bo albo dochód minimalnie przekracza próg, albo są zbyt dumni.

Życzę pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej misji. Aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.- podkreślał burmistrz wręczając kwiaty kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej i kier. WTZ p. Ewie Żuławskiej, a oni dziękowali swoim załogom za współpracę i wysiłek wkładany w codzienną służbę

Do życzeń przyłączył się również: przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Daniel Brożek oraz. dyrektor MGOK Barbara Niewidział  

W części roboczej rozmawiano o cieniach i blaskach pracy placówek opiekuńczych. Podkreślano, że każdego roku przybywa nowych obowiązków. Ośrodki przejęły obsługę Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaty środków przyznanych na walkę z klęską suszy. Jednocześnie ośrodki ściśle współpracują z samorządami w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. Zapowiadany zewsząd kryzys też nie nastawia optymistycznie. Planowane cięcia w sferze opieki społecznej już odbijają się negatywnym echem w środowisku podopiecznych, a ich reakcja skupia się na pracownikach tej najniższej placówki.

witecznie_01.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!