Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świątecznie, ale i z troską o innych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świątecznie, ale i z troską o innych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.11.2013

small.jpgOdświętnie i jednocześnie na roboczo obchodzono w dniu 25 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie Dzień Pracownika Socjalnego. Przez minione kilkanaście lat pracownicy wszystkich gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz załogi: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego spotykali się w innej placówce. W tym roku, po raz pierwszy, odstąpiono od tej tradycji.

W imieniu społeczeństwa życzenia i podziękowania przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał, że praca Pracownika Socjalnego jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być nie tylko pełnym współczucia, lecz jednocześnie umieć realnie i twardo oceniać każdą sytuację. Podopieczni często wybierają postawę roszczeniową, zamiast współpracować dla poprawy swoich warunków bytowych. Potrafią znaleźć luki prawne pozwalające na nie podjęcie pracy i uzyskanie zasiłku. Zatajają swoje dochody. Jednocześnie jest wiele ataków na działalność ośrodków opieki społecznej ze strony osób, które nie korzysta z opieki społecznej, bo albo dochód minimalnie przekracza próg, albo są zbyt dumni.

Życzę pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej misji. Aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.- podkreślał burmistrz wręczając kwiaty kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej i kier. WTZ p. Ewie Żuławskiej, a oni dziękowali swoim załogom za współpracę i wysiłek wkładany w codzienną służbę

Do życzeń przyłączył się również: przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Daniel Brożek oraz. dyrektor MGOK Barbara Niewidział  

W części roboczej rozmawiano o cieniach i blaskach pracy placówek opiekuńczych. Podkreślano, że każdego roku przybywa nowych obowiązków. Ośrodki przejęły obsługę Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaty środków przyznanych na walkę z klęską suszy. Jednocześnie ośrodki ściśle współpracują z samorządami w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. Zapowiadany zewsząd kryzys też nie nastawia optymistycznie. Planowane cięcia w sferze opieki społecznej już odbijają się negatywnym echem w środowisku podopiecznych, a ich reakcja skupia się na pracownikach tej najniższej placówki.

witecznie_01.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!