Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nieprawidłowości w podatku od nieruchomości

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nieprawidłowości w podatku od nieruchomości Drukuj
Wpisał: Anna Kowalska   
12.12.2013

kontr_podatku_01_12_12_13.jpgPrzeprowadzane systematycznie przez pracowników Urzędu Miejskiego kontrole podatku od nieruchomości, wykazują wiele nieprawidłowości. Dotyczy to szczególnie zaniżanej przez podatników podstawy opodatkowania. 

Dlatego też ponownie wyjaśniamy, że:

Powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, za wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków powstaje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wobec powyższego prosimy wszystkich podatników o sprawdzenie, przemierzenie i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w podanych podstawach opodatkowania. Przypominamy również o zróżnicowanych stawkach podatku od nieruchomości od budynków pozostałych i garaży, które wykazywać należy odrębnie .

Korekty należy dokonać na drukach informacji podatkowych, które znajdują się w Urzędzie Miejskim, pokój nr 3 / podatki / i na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych przez tutejszy Urząd kontroli, zgodnie z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2012r. poz.749 z póżn. zm. / podatnik zostanie obciążony za 5 poprzednich lat od chwili ujawnienia nieprawidłowości.

W przypadku powtarzających się błędnych danych, będących podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości zmuszeni będziemy do kierowania spraw na drogę postępowania karno-skarbowego, w myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z Art. 54 § 1 w/w ustawy - „ Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie." Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia i od dnia 01.01.2013r. wynosi ona 53,34 zł .

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego - Anna Kowalska w godz. od 700-1500. Tel. 056 684 10 24 wew. 33.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!