Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NATO-wska policja w naszym regionie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NATO-wska policja w naszym regionie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2013

small.jpgPrzewodniczący Konwentu Burmistrzów i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski wraz z małżonką uczestniczył w otwarciu Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy. Uroczystość miała miejsce 18 grudnia br. To trzeci, po Centrum Szkolenia Sił Połączonych i Batalionie Łączności ośrodek NATO w Bydgoszczy.

W części oficjalnej Dyrektor Centrum płk. Grzegorz Wasielewski, po powitaniu gości,  przybliżył proces powstawania tej instytucji oraz przedstawił plany do realizacji na najbliższą przyszłość. Terenową administrację rządową reprezentowała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes. Swoje liczne uczestnictwo zaznaczyli przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy czy właśnie Przewodniczący Konwentu Burmistrzów. Sojusznicze instytucje wojskowe reprezentowali m. innymi Dowódca JFTC gen. Wojciech Grabowski, przedstawiciel stacjonującego na terenie Włoch centrum eksperckiego specjalizującego się w działaniach stabilizacyjnych policji wojskowych - ppłk Alessandro Lingeri.  Przybyło również wielu przedstawicieli instytucji centralnych MON na czele z Szefem Zarządu Prewencji KG ŻW płk. Marcinem Fitasem. Ponadto uczestniczyli: Komendant Woj. Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej i niemal wszyscy dowódcy jednostek wojskowych garnizonu Bydgoszcz.

Część kulturalną rozpoczął występ kwartetu smyczkowego „Obsession", łączący elementy muzyki poważnej, rozrywkowej i kabaretu. Kolejną gwiazdą wieczoru był Ireneusz Krosny i jego „Teatr Jednego Mima". Występ artysty wyraźnie przypadł do gustu zebranej publiczności, gdyż oklaskom i bisom aktora, nie było końca.

Po części artystycznej płk Wasielewski w krótkim wystąpieniu wyraził wdzięczność za wszelką pomoc udzieloną w trakcie tworzenia Centrum. Szczególne podziękowania skierował w stronę: pań - Anny Branickiej i Magdaleny Gawron oraz panów:  gen. Wojciecha Grabowskiego oraz dowódców jednostek wspierających i zabezpieczających NATO MP COE na etapie jego tworzenia oraz realizacji pierwszych przedsięwzięć.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO jest jedynym ośrodkiem w kraju, który przygotowuje do służby oficerów policji wojskowych.

Dyrektorem CEPW jest płk Grzegorz Wasielewski. Bydgoski ośrodek współpracować będzie z podobnymi jednostkami znajdującymi się w sześciu krajach należących do NATO. Centrum znajduje się w kompleksie wojskowym, w którym działa Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Do zadań Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych należeć będą m.in. szkolenia, prowadzenie analiz doświadczeń z misji zagranicznych oraz rozwijanie doktryn i koncepcji.

sweita.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!