Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NATO-wska policja w naszym regionie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NATO-wska policja w naszym regionie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2013

small.jpgPrzewodniczący Konwentu Burmistrzów i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski wraz z małżonką uczestniczył w otwarciu Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy. Uroczystość miała miejsce 18 grudnia br. To trzeci, po Centrum Szkolenia Sił Połączonych i Batalionie Łączności ośrodek NATO w Bydgoszczy.

W części oficjalnej Dyrektor Centrum płk. Grzegorz Wasielewski, po powitaniu gości,  przybliżył proces powstawania tej instytucji oraz przedstawił plany do realizacji na najbliższą przyszłość. Terenową administrację rządową reprezentowała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes. Swoje liczne uczestnictwo zaznaczyli przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy czy właśnie Przewodniczący Konwentu Burmistrzów. Sojusznicze instytucje wojskowe reprezentowali m. innymi Dowódca JFTC gen. Wojciech Grabowski, przedstawiciel stacjonującego na terenie Włoch centrum eksperckiego specjalizującego się w działaniach stabilizacyjnych policji wojskowych - ppłk Alessandro Lingeri.  Przybyło również wielu przedstawicieli instytucji centralnych MON na czele z Szefem Zarządu Prewencji KG ŻW płk. Marcinem Fitasem. Ponadto uczestniczyli: Komendant Woj. Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej i niemal wszyscy dowódcy jednostek wojskowych garnizonu Bydgoszcz.

Część kulturalną rozpoczął występ kwartetu smyczkowego „Obsession", łączący elementy muzyki poważnej, rozrywkowej i kabaretu. Kolejną gwiazdą wieczoru był Ireneusz Krosny i jego „Teatr Jednego Mima". Występ artysty wyraźnie przypadł do gustu zebranej publiczności, gdyż oklaskom i bisom aktora, nie było końca.

Po części artystycznej płk Wasielewski w krótkim wystąpieniu wyraził wdzięczność za wszelką pomoc udzieloną w trakcie tworzenia Centrum. Szczególne podziękowania skierował w stronę: pań - Anny Branickiej i Magdaleny Gawron oraz panów:  gen. Wojciecha Grabowskiego oraz dowódców jednostek wspierających i zabezpieczających NATO MP COE na etapie jego tworzenia oraz realizacji pierwszych przedsięwzięć.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO jest jedynym ośrodkiem w kraju, który przygotowuje do służby oficerów policji wojskowych.

Dyrektorem CEPW jest płk Grzegorz Wasielewski. Bydgoski ośrodek współpracować będzie z podobnymi jednostkami znajdującymi się w sześciu krajach należących do NATO. Centrum znajduje się w kompleksie wojskowym, w którym działa Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Do zadań Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych należeć będą m.in. szkolenia, prowadzenie analiz doświadczeń z misji zagranicznych oraz rozwijanie doktryn i koncepcji.

sweita.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!