Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżet na 2014 przyjęty, a stawki za śmieci obniżone

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżet na 2014 przyjęty, a stawki za śmieci obniżone Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2013

small.jpgNa ostatniej w 2013r. sesji w dniu 20 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet na 2014r. jest odważny, realny i wyważony, co gwarantuje jego realizację.  Dochody zaplanowano w wys. prawie 36mln. zaś wydatki na poziomie 44mln. Deficyt w wys. 8mln. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania środków unijnych na zaplanowane na ten rok inwestycje. Aż 1/3 budżetu przeznaczone będzie na inwestycje. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa, sportu i ekologii. Realizowane będą rozpoczęte już inwestycje, m.in. pływalnia, modernizacja dróg wiejskich (W. Rychnowo- Borówno) i ulic miejskich (ul. Kościuszki), modernizacja oczyszczalni ścieków. Nowe inwestycje to: parking przy ul. Św. Mikołaja, chodnik przy ul. Drzymały, ulice (Jaśminowa, Konwaliowa, Mikołaja z Ryńska), drogi (W. Łąka- Szewa, Srebrniki Lądy, i modernizacja targowiska. Rozpoczniemy kolejne poważne zadania m.in. budowa nowej siedziby urzędu, modernizacja strzelnicy w Kiełpinach. - podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. - współpracując możemy zrealizować te ambitne plany.       

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Kaznowski podkreślał, że pomimo kryzysu nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Ambitne plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron.  

Dyskusja nad budżetem była gorąca, szczególnie ze strony radnych opozycyjnych, dla których jedynym argumentem przemawiającym za głosowaniem przeciw budżetowi na 2014r. była ich niechęć do modernizacji strzelnicy w Kiełpinach.  

Ten argument to tylko przykrywka, bo nic innego radni z opozycji nie mogą zarzucić naszym planom. Kiedy rada w 2011 uchwałą przyjęła plan modernizacji strzelnicy pozostało mi go teraz realizować. Wydatkowaliśmy środki na projekty, pozwolenia i teraz nie możemy się wycofać, bo zarzucono by mi niegospodarność. Nie byłem zaskoczony sprzeciwem radnych opozycyjnych takim głosowaniem. Jestem rozczarowany podejściem do naszych planów radnego Roberta Bejgier, który jednocześnie jest nauczycielem w-f w gimnazjum i pełni funkcję Gminnego Organizatora Sportu. Głosowanie przeciwko modernizacji obiektu sportowego z którego korzysta w czasie zawodów nawet 300 osób, gdy mamy mistrzów powiatu w strzelaniu i drużynę strzelecką w gimnazjum jest niezrozumiałe. Kiedy sam przyszedł do mnie z pomysłem przeprojektowania centrum, aby powstało boisko do piłki ręcznej plażowej w którą gra kilkadziesiąt osób, przystałem na to. Gmina poniosła koszty związane ze zmianą dokumentacji i budową większego boiska. Natomiast teraz, kiedy sam nie interesuje się tą dyscypliną, nie potrafi zachować obiektywizmu. Bardzo mnie rozczarował.- na sesji podkreślał Burmistrz Miasta.  

Budżet na rok 2014 został przyjęty przy pięciu głosach sprzeciwu. W czasie sesji burmistrz oraz przewodniczący złożyli życzenia asp. sztab. Piotrowi Pipczyńskiemu- kierownikowi posterunku policji w Kowalewie Pomorskim życzenia z okazji 25-lecia służby na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.  

Uchwałami przyjętymi na grudniowej sesji radni m.in. obniżyli stawki za śmieci segregowane do 8zł od osoby (od 01.03), przyjęli do realizacji programy na kolejne lata w temacie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wyrazili zgodę na rozszerzenie strefy ekonomicznej i przystąpienie gminy Kowalewo Pom. do współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampka szampana noworoczne życzenia.

 sesja_swieta.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!