Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DLA NGO-SÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DLA NGO-SÓW Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
24.12.2013

Zarząd województwa ogłosił nabór w 18 konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Wnioski można składać do 13 stycznia 2014 roku.
W puli środków przewidzianych do podziału jest ponad 5 milionów złotych.
To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poniżej wykaz konkursów:

Nabór w większości konkursów potrwa do 13 stycznia 2014 roku.
Wkrótce zostanie ogłoszony też konkurs nr 19 dotyczący organizacji szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Organizację pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Na tego rodzaju zadania zarezerwowano 240 tysięcy złotych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka (56 62-18-403 lub 56 62-18-371)
oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć
w harmonogramie konkursów (w załączeniu ).

Więcej informacji oraz formularze do pobrania na stronie www http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2013,533,l1.html

W załączeniu:
- harmonogram konkursów

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!