Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DLA NGO-SÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH DLA NGO-SÓW Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
24.12.2013

Zarząd województwa ogłosił nabór w 18 konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Wnioski można składać do 13 stycznia 2014 roku.
W puli środków przewidzianych do podziału jest ponad 5 milionów złotych.
To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poniżej wykaz konkursów:

Nabór w większości konkursów potrwa do 13 stycznia 2014 roku.
Wkrótce zostanie ogłoszony też konkurs nr 19 dotyczący organizacji szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Organizację pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Na tego rodzaju zadania zarezerwowano 240 tysięcy złotych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka (56 62-18-403 lub 56 62-18-371)
oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć
w harmonogramie konkursów (w załączeniu ).

Więcej informacji oraz formularze do pobrania na stronie www http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2013,533,l1.html

W załączeniu:
- harmonogram konkursów

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!