Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja nadzwyczajna w gminie Kowalewo Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja nadzwyczajna w gminie Kowalewo Pom. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.01.2014

sesja_9_01_14_000.jpgXXIII sesji Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie odbyta 9 stycznia br. poświęcona była tylko jednemu zagadnieniu. Wojewoda Kujawsko- Pomorski swoim pismem poinformowała, że radni mają obowiązek dokonania ustaleń stanu fatycznego i oceny czy przedstawione im dowody stanowią przesłankę wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski poinformował, że zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Polecił pracownikowi biura Rady Miejskiej przedstawienie chronologii wydarzeń jakie miały miejsce od X 2010r. do chwili obecnej.

Z informacji wynika, że po złożeniu przysięgi i objęciu mandatu radnego p. Zbigniew Musiał nie zrezygnował z dzierżawy gruntów gminnych w miejscowości Wielkie Rychnowo. Zatajał również ten fakt w corocznie składanych oświadczeniach majątkowych. Na szkoleniu, jakie odbyli radni nowej kadencji w dniu 21 grudnia 2010r., szeroko radca prawny omówił ten temat i zapoznał radnych z pismem wojewody z 06.12.10 poświęconemu „antykorupcyjnym przepisom ustawy samorządowej, w tym o niedopuszczeniu do wykorzystania mienia publicznego do ich własnego interesu (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.07.04 K20/03, OTK-A 2004 nr 7 poz. 63). W czasie szkolenia to właśnie radny Musiał zwrócił się z zapytaniem „co w przypadku dzierżawienia gruntów gminnych"?. Otrzymał odpowiedź radcy, że jest „niemożliwe do pogodzenia łączenie tej działalności ze sprawowaniem mandatu". Po szkoleniu jeden z nowo wybranych radnych zrezygnował z dzierżawy gruntu gminnego, ale nie był to w/w radny.

Na liczne pytania radnych odpowiadał nie tylko sam zainteresowany, ale również Przewodniczący Rady, Burmistrz oraz Radca Prawny. Decyzją Przewodniczącego uchwała w sprawie wygaśnięcia lub nie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Musiała podjęta będzie na kolejnej sesji zaplanowanej na 15 stycznia br. na godz. 16.00.

sesja_09_01_14_001.jpg
sesja_09_01_14_002.jpg
sesja_09_01_14_003.jpg

sesja_09_01_14_004.jpg
sesja_09_01_14_005.jpg
sesja_09_01_14_006.jpg
sesja_09_01_14_007.jpg
sesja_09_01_14_008.jpg
sesja_09_01_14_009.jpg
sesja_09_01_14_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!