Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
14.01.2014

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Zmiana dotyczy stawek za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od 01 marca 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 8 zł od osoby w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są  w sposób selektywny kształtują się następująco:

- o pojemności 60 l -  w wysokości 9 zł

- o pojemności 110 l – w wysokości 16 zł

- o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł

- o pojemności 240 l -  w wysokości 36 zł

- o pojemności 1100 l -  w wysokości 160 zł

W związku z powyższym właściciele  i zarządcy nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny zobowiązani są do ponownego składania deklaracji w terminie do 15 marca 2014 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Beatą Nowodworską Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 8 (od strony stadionu), tel. 56 6841024 wew.60. 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!