Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
14.01.2014

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Zmiana dotyczy stawek za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od 01 marca 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 8 zł od osoby w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są  w sposób selektywny kształtują się następująco:

- o pojemności 60 l -  w wysokości 9 zł

- o pojemności 110 l – w wysokości 16 zł

- o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł

- o pojemności 240 l -  w wysokości 36 zł

- o pojemności 1100 l -  w wysokości 160 zł

W związku z powyższym właściciele  i zarządcy nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny zobowiązani są do ponownego składania deklaracji w terminie do 15 marca 2014 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Beatą Nowodworską Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 8 (od strony stadionu), tel. 56 6841024 wew.60. 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!