Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XXIV Sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XXIV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.01.2014
small.jpg

Odbyta w dniu 15 stycznia br. sesja Rady Miejskiej była pokłosiem sesji z dnia 09.01.14. Wówczas to radni zapoznali się z pismem wojewody kujawsko- pomorskiego oraz z sytuacją dotyczącą radnego Zbigniewa Musiała i jego dzierżawy gruntów gminnych. (szersza informacja:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5084&Itemid=16). 

Na sesji w dniu 15 stycznia, w głosowaniu wynikiem 9:4 podjęli uchwałę o pozbawieniu  mandatu radnego. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.

Radni podjęli również uchwałę o ustanowieniu kolejnego inkasenta do poboru opłat za śmieci oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do utworzenia w 2015r. funduszu sołeckiego.

Burmistrz poinformował radnych o trwającej procedurze wyłonienia wykonawcy na modernizację strzelnicy w Kiełpinach. Na sześć złożonych w dniu dzisiejszym ofert najdroższa opiewa na kwotę 800tys, zaś najtańsza na ok. 600tys. Włodarz przypomniał, że na tę inwestycję mamy przyznane dofinansowanie w wys. 70% kosztów kwalifikowanych. Samorząd ze swoich środków wyłoży kwotę 240tys. Burmistrz podkreślając słowo „jedynie 240tys” przypomniał o sytuacji jaka miała miejsce na sesji w dniu 20 grudnia ubiegłego roku. Radni opozycyjni głosowali przeciwko przyjęciu zaproponowanego projektu budżetu na 2014r. i jako jedyny argument podali zapisany tam wg nich zbyt wysoki koszt remontu strzelnicy. Nie przekonały ich zapewnienia burmistrza, że na pewno w przetargu kwota ta spadła. Jak widać słowa te były prorocze i udział gminy obniżył się pięciokrotnie.

Brak zleceń, niepewna zimowa pogoda i trudności na rynku pracy powodują poważne obniżanie ofert. Firmy muszą przeczekać. Wybraliśmy dobry okres na przetarg. Szkoda tylko, że 5 radnych nie zaufało mojemu doświadczeniu, chociaż bardzo ich o to prosiłem. Obecnie nie wykorzystamy nawet pełnego dofinansowania przyznanego ze środków unijnych- podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Wydaje się, że informacja ta zmieniła opinię przynajmniej jednego radnego opozycyjnego- Roberta Bejgier, który pogratulował Burmistrzowi wyniku przetargu i poinformował, że w takiej sytuacji jest za modernizacją strzelnicy. Chyba lepiej późno niż …… zbyt późno.  

 sesja_styczen_19_01_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!