Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow LGD DD zacieśnia współpracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

LGD DD zacieśnia współpracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.01.2014

small_lgd.jpgLokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy (LGD DD) to stowarzyszenie działające od ponad 8 lat. Obejmuje swoim działaniem gminy powiatu golubsko- dobrzyńskiego: Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Golub- Dobrzyń i Zbójno. Skupia ponad 60 członków z tego teren, w tym 5 samorządów gminnych, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Więcej o LGD na stronie: http://www.lgddolinadrwecy.org.pl/

LGD DD zakończyła właśnie swój ostatni projekt partnerski „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska- promocja jakiej nie było" zorganizowany w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy" w ramach pozyskanych środków w wys. 150tys.zł. Jako lider zaprosiła do współpracy 3 partnerów z ziemi dobrzyńskiej: LGD „Wieczno", LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe i LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ. Ideą projektu było przybliżenie mieszkańcom Ziemi Dobrzyńsko- Chełmińskiej (od Płużnicy, poprzez Górzno, Rypin i Lipno) tego regionu i walorów turystycznych, a przede wszystkim zainteresowanie naszymi walorami turystów z zewnątrz. Sama Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska, to obszar bogaty historycznie, przeżywający wzloty i upadki, wsławiony walką z okupantami, powstaniami i licznymi wojnami. Partnerzy projektu podjęli decyzję mającą na celu szeroko rozumianą promocję obszaru z wykorzystaniem innowacyjnych, wcześniej niespotykanych   i niestosowanych działań. Opracowano i przygotowano aplikację mobilną (oprogramowanie)  działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety, zawierające informacje o najważniejszych i najpiękniejszych zabytkach i miejscach obszaru objętego projektem. Przygotowano przewodnik po Ziemi Dobrzyńskiej i Chełmińskiej pn. „Chełmińsko - Dobrzyński szlak turystyczny" z załącznikiem w postaci mapy turystycznej. Zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „LGD w obiektywie - tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek" skierowany do fotografów amatorów. Wyłonione 12 najładniejszych zdjęć posłużyły do powstania kalendarza na rok 2014.

Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu była zorganizowana w dniu 17 stycznia br. konferencja integracyjno -kulturalno- promocyjna z udziałem wszystkich 4 partnerów projektu. Gminę Kowalewo Pom. reprezentowali: Magdalena Gadomska - Prezes Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Stowarzyszenia LGD: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako samorząd i Karolina Kowalska jako przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia.

W czasie konferencji podsumowano partnerski projekt oraz konkurs fotograficzny. Wśród 12 fotografii jakie znalazły się w kalendarzu była kowalewska figura Jezusa Chrystusa  wykonana przez mieszkankę Ostrowitego Monikę Łuszczyńską i kapliczka Św. Huberta w Leśnie  wykonana przez gimnazjalistkę Agatę Dębińską. 

Podsumowując projekt prezes Magdalena Gadomska życzyła sprawnego podsumowania całego okresu programowania (2007-2013) oraz kolejnych sukcesów w walce o środki unijne w następnym budżecie (2014-2020).

Dzięki udziałowi gminy Kowalewo Pom. w Stowarzyszeniu oprócz dofinansowania do szeregu imprez (np. Wiosna w dolinie LGD, Festyn Jesienny, Biegi w Mlewie, Turniej Szachowy, Festiwal Piosenki Turystycznej) doposażono wiele świetlic wiejskich np. w Pluskowęsach, Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i w Mlewie, wyremontowano świetlice wraz ze zmianą systemu ogrzewania w Chełmoniu, Chełmońcu, Pluskowęsach, zainstalowano klimatyzację w Pruskiej Łące, w Wielkim Rychnowie oraz w budynku MGOK, wybudowano parking w Pruskiej Łące i zainstalowano ogrzewanie w Sierakowie, zakupiono stroje dla chóru seniorów, namioty festynowe, ustawiono  siłownię zewnętrzną. W realizacji pozostał jeszcze festyn zaplanowany na 14.09. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia.

ziemia_gotyku.jpg

 

lgd_zaciesnia_31_21_01_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!