Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow LGD DD zacieśnia współpracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

LGD DD zacieśnia współpracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.01.2014

small_lgd.jpgLokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy (LGD DD) to stowarzyszenie działające od ponad 8 lat. Obejmuje swoim działaniem gminy powiatu golubsko- dobrzyńskiego: Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Golub- Dobrzyń i Zbójno. Skupia ponad 60 członków z tego teren, w tym 5 samorządów gminnych, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Więcej o LGD na stronie: http://www.lgddolinadrwecy.org.pl/

LGD DD zakończyła właśnie swój ostatni projekt partnerski „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska- promocja jakiej nie było" zorganizowany w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy" w ramach pozyskanych środków w wys. 150tys.zł. Jako lider zaprosiła do współpracy 3 partnerów z ziemi dobrzyńskiej: LGD „Wieczno", LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe i LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ. Ideą projektu było przybliżenie mieszkańcom Ziemi Dobrzyńsko- Chełmińskiej (od Płużnicy, poprzez Górzno, Rypin i Lipno) tego regionu i walorów turystycznych, a przede wszystkim zainteresowanie naszymi walorami turystów z zewnątrz. Sama Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska, to obszar bogaty historycznie, przeżywający wzloty i upadki, wsławiony walką z okupantami, powstaniami i licznymi wojnami. Partnerzy projektu podjęli decyzję mającą na celu szeroko rozumianą promocję obszaru z wykorzystaniem innowacyjnych, wcześniej niespotykanych   i niestosowanych działań. Opracowano i przygotowano aplikację mobilną (oprogramowanie)  działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety, zawierające informacje o najważniejszych i najpiękniejszych zabytkach i miejscach obszaru objętego projektem. Przygotowano przewodnik po Ziemi Dobrzyńskiej i Chełmińskiej pn. „Chełmińsko - Dobrzyński szlak turystyczny" z załącznikiem w postaci mapy turystycznej. Zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „LGD w obiektywie - tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek" skierowany do fotografów amatorów. Wyłonione 12 najładniejszych zdjęć posłużyły do powstania kalendarza na rok 2014.

Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu była zorganizowana w dniu 17 stycznia br. konferencja integracyjno -kulturalno- promocyjna z udziałem wszystkich 4 partnerów projektu. Gminę Kowalewo Pom. reprezentowali: Magdalena Gadomska - Prezes Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Stowarzyszenia LGD: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako samorząd i Karolina Kowalska jako przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia.

W czasie konferencji podsumowano partnerski projekt oraz konkurs fotograficzny. Wśród 12 fotografii jakie znalazły się w kalendarzu była kowalewska figura Jezusa Chrystusa  wykonana przez mieszkankę Ostrowitego Monikę Łuszczyńską i kapliczka Św. Huberta w Leśnie  wykonana przez gimnazjalistkę Agatę Dębińską. 

Podsumowując projekt prezes Magdalena Gadomska życzyła sprawnego podsumowania całego okresu programowania (2007-2013) oraz kolejnych sukcesów w walce o środki unijne w następnym budżecie (2014-2020).

Dzięki udziałowi gminy Kowalewo Pom. w Stowarzyszeniu oprócz dofinansowania do szeregu imprez (np. Wiosna w dolinie LGD, Festyn Jesienny, Biegi w Mlewie, Turniej Szachowy, Festiwal Piosenki Turystycznej) doposażono wiele świetlic wiejskich np. w Pluskowęsach, Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i w Mlewie, wyremontowano świetlice wraz ze zmianą systemu ogrzewania w Chełmoniu, Chełmońcu, Pluskowęsach, zainstalowano klimatyzację w Pruskiej Łące, w Wielkim Rychnowie oraz w budynku MGOK, wybudowano parking w Pruskiej Łące i zainstalowano ogrzewanie w Sierakowie, zakupiono stroje dla chóru seniorów, namioty festynowe, ustawiono  siłownię zewnętrzną. W realizacji pozostał jeszcze festyn zaplanowany na 14.09. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia.

ziemia_gotyku.jpg

 

lgd_zaciesnia_31_21_01_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!