Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Decyzje administracyjne - informacja za rok 2013

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Decyzje administracyjne - informacja za rok 2013 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.01.2014

W związku z zainteresowaniem przekazuję informację na temat liczby wydanych w minionym roku decyzji administracyjnych. 

Decyzja administracyjna zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego jest aktem rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie w danej instancji. Stroną decyzji jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczący postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W roku 2013 Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim wydał łącznie 6.407 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W roku 2012 było ich 6.180, zaś w 2011- 6.132.

 Od każdej decyzji przysługuje stronie odwołanie. Obywatele skorzystali z tego prawa w minimalnym stopniu. Na wydane 6407 decyzji odwołano się od 29. Jest to 0,45% ogółu. Najwięcej odwołujących nie zgadzało się z decyzją dotyczącą opłaty adiacenckiej (14 osób). Wśród wszystkich 29 odwołań organ odwoławczy (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda) rozstrzygnął 26 na korzyść samorządu.  

Z roku na rok w naszej gminie spada liczba uchylonych decyzji przez organ wyższej instancji. Świadczy to, że są one wydawane z coraz większą starannością i znajomością obowiązującego prawa, a wprowadzony system kontroli zarządczej sprawdza się. W tym miejscu chciałbym pogratulować pracownikom urzędu wiedzy. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!