Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Już firma weszła

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Już firma weszła Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2014
firma_juz_weszla_22_01_14_000.jpgSześć lat trwały zabiegi 5 samorządów o zgromadzenie środków na modernizację drogi Wąbrzeźno- Kowalewo. Środki są, umowa na dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego podpisana i umowa na wykonawstwo ze Skanska też podpisana. Pozostało już tylko przystąpienie do prac, które powinny zakończyć się w IV 2015r. 

 

W dniu 22 stycznia br. odbyło się pierwsze robocze spotkanie zainteresowanych stron. Gminę Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Nie zabrakło również przedstawicieli pozostałych czterech samorządów, oraz wykonawcy (kierowników robót) i zarządców drogi powiatowej z Wąbrzeźna i z Golubia Dobrzynia.

Przedstawiciel firmy Skanska przedstawił wstępny harmonogram robót oraz planowane objazdy dla tranzytu, samochodów osobowych i ruchu lokalnego. Tranzyt ominie drogę powiatową korzystając z krajowej 15 i obwodnicy Wąbrzeźno- Lipnica. Samochody osobowe, w zależności na jakim odcinku będzie pracować firma, będą kierowane poprzez Zieleń- Piątkowo do Dylewa. Ruch lokalny (mieszkańcy) będą korzystać z drogi w sposób utrudniony (wahadłowo). Ewentualne zamknięcia krótkich odcinków związane z całkowitą wymianą przepustów pod drogą trwać będą maksymalnie 5 dni i na ten czas dla mieszkańców również będą wskazane objazdy.

Całą inwestycję podzielono na sześć etapów, z czego odcinek na terenie gminy stanowi jeden etap planowany na okres wakacyjno- powakacyjny. Największe utrudnienie to modernizacja ul. 1-go Maja, gdzie oprócz zerwania nawierzchni i chodników konieczna jest wymiana rur azbestowych, czyli zamknięcie ulicy na czas pracy. Na bieżąco mieszkańcy będą informowani o dokładnych datach zamknięcia drogi, aby mogli się na to przygotować, np. wyprowadzić pojazd z posesji. Nie zaistnieje sytuacja, aby do posesji nie mógł dojechać pojazd uprzywilejowany (karetka, straż, policja). Wykonawca deklarował, że najpierw „robi jezdnię” wraz z infrastrukturą podziemną, a później chodnik, co pozwoli na zachowanie ruchu pieszego- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- już teraz przepraszam za utrudnienia komunikacyjne. Mam deklarację od wykonawcy, że przed samym wejściem na nasz etap spotkamy się i omówimy zasady ruchu lokalnego. Wierzę, że przemęczymy się przez kilka dni, aby mieć spokój na wiele lat. Będziemy informować jak ominąć utrudnienia i z jakich lokalnych ulic korzystać.

firma_juz_weszla_22_01_14_001.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_002.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_003.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_004.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!