Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Barbara Kaźmierska   
03.02.2014

Urząd Miejski za siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pod nazwą OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA.

Jest on skierowany do osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników z kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne, w tym dokonujących zwolnień grupowych.

Utrata zatrudnienia jest dla każdej osoby, która ją spotyka niemiłym doświadczeniem, mogącym nieść ze sobą liczne skutki nie tylko dla niej samej, ale i dla całych rodzin.

Właśnie tym osobom - zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracowników - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA.

Korzyści z udziału w projekcie

dla osób dotkniętych zwolnieniem w ostatnich miesiącach:

  • możliwość pracowania na własny rachunek zgodnie z własną wizją i pomysłem;

  • uniezależnienie się od oferty pracodawców.

Szczegóły i informacje:

e-mail:odzwolnienia@firs.org.pl
tel. 56 477 10 46
www.odzwolnienia.firs.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!