Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny rok przed ochotnikami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny rok przed ochotnikami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.02.2014
small.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  W dniu 31 stycznia br. na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano miniony rok oraz omówiono 2014.

Oprócz 19 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka i kierownik referatu Edyta Jasińska oraz kapelan ks. Marek Wysocki i komendant PSP Paweł Warlikowski. Zaproszono również radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego i Jarosława Lewandowskiego. Miejscem posiedzenia była zmodernizowana świetlica w Sierakowie. Sołtys i prezes OSP Lubomir Zgliński przewodnicząca KGW Marta Pawlik Śliwa  z dumą oprowadzali gości pokazując co się zmieniło.

Podsumowując miniony rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego szczególne podziękowania skierował do jednostek, które świętowały swoje jubileusze: 90-lecie OSP Chełmoniec i poświęcenie samochodu w OSP Mlewo. Uroczystości były wzorowo przygotowane i przeprowadzone. Podziękował również druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych, zabezpieczaniu imprez (Agrofarma, Tour de Kowalewo, peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej) i w posiedzeniu w Zarządzie Wojewódzkim OSP, który obradował w listopadzie w Kowalewie Pomorskim. Podsumował przeprowadzony po raz pierwszy próbny alarm, który miał miejsce w październiku minionego roku.  

Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej narady za udział w niej w pełnym umundurowaniu galowym. Podkreśla to powagę naszego związku i jednocześnie pokazuje wasze społeczne zaangażowanie. Rok 2014 zapowiada się  pracowicie. W maju jednostka OSP Wielkie Rychnowo odsłoni uroczyście figurę Św. Floriana, odbędziemy również Gminne Święto Strażackie i zawody sportowo - pożarnicze na Centrum Rekreacji i Sportu. Może powtórzymy alarm bojowy, ale już w trudniejszych warunkach np. nocno- świątecznych. - informuje druh prezes Grabowski- Jednocześnie dziękuję paniom z KGW Sierakowo za gościnne przyjęcie druhów ochotników w świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kamiński zwrócił uwagę na odpowiednie zabezpieczenie pojazdów i rozliczanie kart zużycia paliwa.

Ks. kapelan podziękował za godny i uroczysty udział druhów w peregrynacji obrazu w naszej gminie, dzięki czemu otrzymaliśmy pochwały od samego ks. Biskupa.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Paweł Warlikowski podsumował miniony 2013. Na 654 zdarzenia aż 30% obsłużyli ochotnicy. Wśród tych 654 zdarzeń pożary to tylko 122. Pozostałe zdarzenia to wypadki drogowe czy podtopienia. Komendant podziękował za współpracę i wspieranie zawodowców.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!