Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zima zła

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zima zła Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
05.02.2014
zima_zla_02_05_02_14.jpgW ostatnich dniach m-ca stycznia zima dała nam się wszystkim we znaki. Skutki zimy najbardziej były odczuwalne na wsiach, gdzie zawiewane nieustannie drogi często stawały się nieprzejezdne, nawet zaraz po odśnieżeniu. Sołtysi i firmy walczyły z zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

W przetargu na odśnieżanie dróg gminnych teren gminy został podzielony na osiem rejonów. Pięć z nich obsługuje firma LuBaGo z Podzamku Golubskiego, dwa p. Przemysław Kawula z Frydrychowa i jeden Żwir-Bud z Elgiszewa. Zlecaniem, koordynacją i nadzorem nad wykonywaniem tych prac w sołectwach zajmują się sołtysi.

Na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczą:

  1. firma TAR s.c. z Białkowa, która odśnieża, zgarnia błoto, posypuje piaskiem miejskie chodniki z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych;

  2. miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi i przy użyciu sprzętu mechanicznego dokonuje odśnieżania i posypywania mieszanką piasku i soli jezdni ulic i parkingów.

Utrzymanie pozostałych terenów, położonych przy prywatnych budynkach, wspólnotach mieszkaniowych, zakładach pracy należy odpowiednio do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. Tak więc chodniki położone bezpośrednio przy granicach nieruchomości powinni utrzymywać we właściwym stanie w/wym. osoby, np. chodniki na ul. 23 Stycznia, Strażackiej i na ul. Jana Pawła II. Utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Serdecznie dziękuję sołtysom, a także właścicielom firm odśnieżających za sprawne przeprowadzenie odśnieżania zarówno na terenie miasta jak i gminy. Praca w godzinach późnowieczornych, czy wcześnie rano pozwoliła na właściwe utrzymanie gminnych chodników i zapewnienie przejezdności dróg. Dziękuję również właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości, którzy na bieżąco odśnieżali przylegające chodniki, a także mieszkańcom wsi, którzy przy użyciu własnego sprzętu pomagali sołtysom w utrzymaniu przejezdności dróg. Dzięki takiemu zaangażowaniu w zdecydowanej większości uchroniliśmy się od problemu, z jakim w ostatnich dniach borykano się na Lubelszczyźnie. Przede wszystkim jednak dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w tych kilku dniach załamania pogody.

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

Sporządziła: M. Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!