Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bez partnerstwa stracimy 600 mln zł

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bez partnerstwa stracimy 600 mln zł Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.02.2014

small.jpgCzy nasz region stać na utratę kwoty 154 mln euro (600 mln zł) i kolejnej, zapewne identycznej, albo i większej ze środków krajowych? Kto weźmie za to odpowiedzialność?- Takie pytania zadał 22 włodarzom- potencjalnym partnerom powstającego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski.

W spotkaniu w dniu 7 lutego br. w Dąbrowie Chełmińskiej, którego organizatorem byli: starosta toruński Mirosław Graczyk i bydgoski Wojciech Porzych uczestniczyli także m.in. prezydent Torunia, przewodniczący rady miasta Bydgoszcz (w imieniu prezydenta), wójtowie gmin obu powiatów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowani Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski był jedynym zaproszonym samorządowcem spoza powiatu toruńskiego i bydgoskiego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie ze stanem prac nad koncepcją Bydgosko-Toruńskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a przede wszystkim identyfikację obszarów problemowych.

Jednym z jego punktów było przedstawienie harmonogramu dalszych prac w tym zakresie. Obecność prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza pozwoliła na zadanie pytań o szanse porozumienia między Toruniem a Bydgoszczą. Z dyskusji wynika jednoznacznie, że do porozumienia daleka i trudna droga.

Wniosek Burmistrza Kowalewa Pom., aby to przewodnicząca sejmiku województwa Dorota Jakuta została mediatorem w spr. wypracowania konsensusu pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem został przyjęty oklaskami i prawie jednogłośnie (1 głos sprzeciwu miasta Bydgoszcz i 1 wstrzymujący powiatu bydgoskiego). Przewodnicząca Jakuta przyjęła tę funkcję z pewną obawą, ale zapewniła o podjęciu konkretnych działań.

W dyskusji pojawiły się głosy o uwzględnienie jako partnerów obu powiatów, o poszerzenie granic planowanego MOF o pominięte trzy gminy powiatu toruńskiego (miasto Chełmża, gmina Chełmża i gmina Czernikowo) oraz prośba o udzielanie wszystkim zainteresowanym samorządom jednolitych, wiarygodnych informacji na temat postępu prac. Starostowie zgodnie podkreślali chęć współpracy w budowaniu porozumienia.

Nowy okres programowania polityki spójności dla Polski na lata 2014-2020, zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dokumentach: „Umowa partnerstwa", „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich" oraz „Zasady realizacji ZIT w Polsce" wskazało obszary realizacji „ZIT wojewódzkich".

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ZIT obejmuje 11 gmin z powiatu bydgoskiego: Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Łabiszyn, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin, oraz 7 gmin z toruńskiego: Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka + Gmina Kowalewo Pomorskie (rysunek poniżej).

Środki, zabezpieczone na realizację inwestycji w ramach ZIT, przeznaczone są na realizację projektów z następujących obszarów tematycznych:

- rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,

- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,

- wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym,

- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

zit.jpg
 a.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!