Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
10.02.2014
wg stanu na dzień 31.01.2014r.
Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 93,54 %
Ściągalność wieś (ogółem) - 93,1 % 

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lipiec - listopad 2013

623 350,50 zł

586 209,28 zł

37 141,22 zł

94,04 %

grudzień 2013

124 670,10 zł

122 971,30 zł

1 698,80 zł

98,64 %

RAZEM narastająco

748 020,60 zł

709 180,58 zł

38 840,02 zł

94,81 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Nowy Dwór, Frydrychowo -99,99 %
  • Pluskowęsy - 97,33 %
  • Borówno - 96,84 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Chełmoniec - 86,05 %
  • Kiełpiny - 87,36 %
  • Pruska Łąka - 87,56 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w dokonywaniu opłat, a co za tym idzie zmniejszenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne.

UWAGA!

Przypominamy także o składaniu nowych deklaracji w związku ze zmniejszeniem stawki za odpady segregowane, która będzie obowiązywać od 01 marca 2014 roku.

Ostateczny termin składania deklaracji: 15.03.2014r.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!