Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ankieta - "problemy społeczne"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ankieta - "problemy społeczne" Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka MGOPS Kowalewo Pomorskie   
12.02.2014
Przygotowania do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014 - 2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami), samorząd gminy Kowalewo Pomorskie przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014 - 2020.

Opracowując nową strategię nie chcemy jej budować bez udziału przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej.

Dlatego też zapraszam do wypełnienia załączonego formularza anonimowej Ankiety , mającej na celu identyfikację problemów społecznych w naszej gminie. Ankieta ta będzie jednym z istotnych materiałów, na których pragniemy oprzeć strategię. Opracowując strategię dla naszej gminy na najbliższe lata, pragniemy by znalazły się w niej również inicjatywy społeczne służące rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

Wypełnione formularze Ankiety proszę przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ulica Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, mops@interia.pl, w terminie do 7 marca 2014 roku.

Ankieta w wersji online.

MGOPS czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Dziękujemy Wszystkim za współpracę.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!