Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Korekta deklaracji - 14 dni od daty nastąpienia zmiany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Korekta deklaracji - 14 dni od daty nastąpienia zmiany Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
13.02.2014

W związku z licznymi wątpliwościami uprzejmie wyjaśniamy, iż właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny bądź zmieszany zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Osoby, które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odpowiedzialne za dane zawarte w przedmiotowej deklaracji i zobowiązane do uiszczania opłat zgodnie z tymi danymi. Tylko terminowe składanie korekt dotychczasowych deklaracji pozwoli uniknąć wielu niejasnych sytuacji i wyeliminuje wiele różnic pomiędzy ustalonym na podstawie deklaracji miesięcznym zobowiązaniem z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi a faktycznymi wpłatami.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!