Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Korekta deklaracji - 14 dni od daty nastąpienia zmiany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Korekta deklaracji - 14 dni od daty nastąpienia zmiany Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
13.02.2014

W związku z licznymi wątpliwościami uprzejmie wyjaśniamy, iż właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny bądź zmieszany zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Osoby, które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odpowiedzialne za dane zawarte w przedmiotowej deklaracji i zobowiązane do uiszczania opłat zgodnie z tymi danymi. Tylko terminowe składanie korekt dotychczasowych deklaracji pozwoli uniknąć wielu niejasnych sytuacji i wyeliminuje wiele różnic pomiędzy ustalonym na podstawie deklaracji miesięcznym zobowiązaniem z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi a faktycznymi wpłatami.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!