Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odbiór odpadów - zachowajmy estetykę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór odpadów - zachowajmy estetykę Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
20.02.2014

Zgodnie z § 6 pkt 4 uchwały Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej poprzez ich dezynfekcję. Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy także utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym, w szczególności poprzez ich stałą naprawę oraz utrzymanie szczelności.

W związku z tym, iż do końca 2014 r. odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w workach zwracamy się z prośbą o ich zabezpieczanie przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz oraz wystawianie ich w sposób zapewniający estetykę terenu.

Zdarzają się sytuacje, że z pozostawionych przy drogach worków wiatr roznosi śmieci po sąsiednich nieruchomościach.

Przypominamy, że każdy worek wyposażony jest w taśmę foliową służącą do jego zawiązania.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad wpływających na estetykę służącą całemu otoczeniu.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!