Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odbiór odpadów - zachowajmy estetykę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór odpadów - zachowajmy estetykę Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
20.02.2014

Zgodnie z § 6 pkt 4 uchwały Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej poprzez ich dezynfekcję. Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy także utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym, w szczególności poprzez ich stałą naprawę oraz utrzymanie szczelności.

W związku z tym, iż do końca 2014 r. odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w workach zwracamy się z prośbą o ich zabezpieczanie przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz oraz wystawianie ich w sposób zapewniający estetykę terenu.

Zdarzają się sytuacje, że z pozostawionych przy drogach worków wiatr roznosi śmieci po sąsiednich nieruchomościach.

Przypominamy, że każdy worek wyposażony jest w taśmę foliową służącą do jego zawiązania.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad wpływających na estetykę służącą całemu otoczeniu.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!