Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja na temat sytuacji w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja na temat sytuacji w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Urząd Miejski   
26.02.2014
W związku z zapytaniami uprzejmie informuję, że sytuacja finansowa tutejszej Spółki jest dobra. Mimo zmniejszenia zakresu realizowanych zadań w wyniku przegranego przetargu na wywóz nieczystości stałych, Spółka i tak osiągnęła zysk za 2013r.
W 2014r. działalność Zakładu zmniejszy się o utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, niemniej jednak pozostają do realizacji zadania w zakresie sprzedaży ciepła, zarządzania nieruchomościami, utrzymania targowiska miejskiego, przechowalni zwierząt, zimowego utrzymania dróg i parkingów. Spółka świadczy również usługi remontowe i transportowe i nie ustaje w poszukiwaniu dodatkowych zleceń. 

Zmniejszenie zakresu działalności we wskazanym wyżej obszarze spowodowało konieczność zmniejszenia zatrudnienia w spółce. Aby zminimalizować ryzyko bezrobocia dla pracowników porozumiano się z firmami, które wygrały przetargi w sprawie przejęcia części pracowników. Firma TAR z Białkowa oczyszczająca miasto skłonna była zatrudnić trzech pracowników, jednakże chęć przejścia wyraziło tylko dwoje pracowników Zakładu. Z możliwości zatrudnienia w ZGK Chełmża, czyli w firmie zajmującej się na terenie naszej gminy wywozem nieczystości stałych, nie skorzystał żaden pracownik, choć firma ta oferowała dwa miejsca pracy z nawet nieco wyższymi warunkami płacy.

Należy zatem stwierdzić, że podejmowane działania po przegranych przetargach pozwoliły na utrzymanie dobrej kondycji finansowej spółki oraz nie spowodowały wzrostu bezrobocia w gminie.

Spółka nadal będzie działać tak, aby być konkurencyjnym na rynku i startować w kolejnych przetargach.

Barbara Stosio
Prezes Spółki ZGKiM Kowalewo Pomorskie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!