Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja na temat sytuacji w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja na temat sytuacji w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Urząd Miejski   
26.02.2014
W związku z zapytaniami uprzejmie informuję, że sytuacja finansowa tutejszej Spółki jest dobra. Mimo zmniejszenia zakresu realizowanych zadań w wyniku przegranego przetargu na wywóz nieczystości stałych, Spółka i tak osiągnęła zysk za 2013r.
W 2014r. działalność Zakładu zmniejszy się o utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, niemniej jednak pozostają do realizacji zadania w zakresie sprzedaży ciepła, zarządzania nieruchomościami, utrzymania targowiska miejskiego, przechowalni zwierząt, zimowego utrzymania dróg i parkingów. Spółka świadczy również usługi remontowe i transportowe i nie ustaje w poszukiwaniu dodatkowych zleceń. 

Zmniejszenie zakresu działalności we wskazanym wyżej obszarze spowodowało konieczność zmniejszenia zatrudnienia w spółce. Aby zminimalizować ryzyko bezrobocia dla pracowników porozumiano się z firmami, które wygrały przetargi w sprawie przejęcia części pracowników. Firma TAR z Białkowa oczyszczająca miasto skłonna była zatrudnić trzech pracowników, jednakże chęć przejścia wyraziło tylko dwoje pracowników Zakładu. Z możliwości zatrudnienia w ZGK Chełmża, czyli w firmie zajmującej się na terenie naszej gminy wywozem nieczystości stałych, nie skorzystał żaden pracownik, choć firma ta oferowała dwa miejsca pracy z nawet nieco wyższymi warunkami płacy.

Należy zatem stwierdzić, że podejmowane działania po przegranych przetargach pozwoliły na utrzymanie dobrej kondycji finansowej spółki oraz nie spowodowały wzrostu bezrobocia w gminie.

Spółka nadal będzie działać tak, aby być konkurencyjnym na rynku i startować w kolejnych przetargach.

Barbara Stosio
Prezes Spółki ZGKiM Kowalewo Pomorskie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!