Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Trudności się piętrzą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Trudności się piętrzą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.02.2014

small.jpgNadal daleka droga do utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), który swoim zasięgiem obejmowałby teren Bydgoszczy, Torunia i samorządów przyległych i podpisania porozumienia potrzebnego do opracowania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która stanowić będzie podstawę ubiegania się o środki unijne w ramach Kuj. Pom. Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Kowalewo Pomorskie wspólnie z miastem Bydgoszcz, miastem Toruń, gmina Nakło, powiatem toruńskim i powiatem bydgoskim realizuje partnerski projekt pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie za kwotę prawie 3mln.zł. opracowywana jest dokumentacja na MOF i ZIT. Aż 90% tej kwoty dołożyła unia. Liderem projektu jest samorząd Bydgoszczy.

W dniu 24 lutego br. prezydent Torunia zorganizował spotkanie z zainteresowanymi samorządami, gdzie przedstawiono plan działań firmy Deloitte Business Consulting S.A., która została w drodze przetargu wyłoniona do opracowania w/w dokumentacji.

Przedstawiciele firmy Deloitte przekazali harmonogram prac i zakresy współpracy z poszczególnymi samorządami. Aby opracować strategię pozwalającą na racjonalne zarządzanie rozwojem naszego regionu w nadchodzących latach należy najpierw poznać problemy i potrzeby wszystkich samorządów.

Zabierając głos na spotkaniu Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski nawiązał do trudności jakie piętrzą się nad programem ZIT. Podkreślał, że bez zgody i ustępstw określenie obszarów funkcjonalnych, delimitacji (oddziaływania) i zasięgu dla miejskich obszarów staje się coraz trudniejsze. Musi być jeden wspólny Bydgosko- Toruński obszar funkcjonalny.

Przypomnijmy, że punktem wyjścia do analizy obszarów funkcjonalnych jest dokument „Delimitacja Miejskich Obszarów  Funkcjonalnych stolic województw" opracowana przez dr hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego. Wskazuje on wyraźne oddziaływanie Torunia na gminę Kowalewo Pomorskie, przez co ona jako jedyna spoza powiatu toruńskiego i bydgoskiego została zaproszona do współpracy przy ZIT-cie czyli przy programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dokumentach: „Umowa partnerstwa", „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich" oraz „Zasady realizacji ZIT w Polsce" wskazało obszary realizacji „ZIT wojewódzkich".

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ZIT obejmuje 11 gmin z powiatu bydgoskiego: Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Łabiszyn, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin, oraz 7 gmin z toruńskiego: Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka + Gmina Kowalewo Pomorskie (rysunek poniżej).

Środki, zabezpieczone na realizację inwestycji w ramach ZIT, przeznaczone są na realizację projektów z następujących obszarów tematycznych:

- rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,

- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,

- wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym,

- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

 obszar_zit.jpg
 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!