Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy, stary zarząd

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy, stary zarząd Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.02.2014
small.jpgOd 25 lat w gminie Kowalewo Pomorskie aktywnie działa Towarzystwo Miłośników Kowalewa. Skupia 55 członków, w tym tylko (jak podkreślano z ubolewaniem) 14 panów.  W dniu 25 lutego br. odbyli oni zebranie sprawozdawczo- wyborcze, gdzie podsumowali czteroletnią kadencję. Zwyczajowo były wspomnienia, podziękowania za współpracę i plany na przyszłość.

Przewodniczący Towarzystwa Joachim Kupski przypomniał historię, od powstania aż do współczesności. Podziękował za współpracę  Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu i dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Artystyczną oprawę spotkaniu nadała występ tancerzy zespołu Koda działającego pod opieką p. Doroty Piątkowskiej przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., oraz wokaliści- podopieczni p. Mariusza Piątkowskiego (Justyna Biesiada, Julia Bąk, Karolina Zielińska, Jakub Ciesielski).                                   

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował członkom za angażowanie się w codzienne życie gminy i już zapowiedział tradycyjne spotkanie omawiające plany samorządu.

Nasze coroczne spotkania i prowadzone dyskusje były dla mnie źródłem inspiracji do podejmowania decyzji o przyszłości gminy. Dziękuję ustępującemu zarządowi za dotychczasowa współpracę, a w nowej kadencji życzę kolejnych sukcesów i pełnych wrażeń wycieczek- podkreślał burmistrz, który jest również członkiem Towarzystwa.    

Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium i został wybrany na kolejną kadencję. Przez najbliższe 4 lata zarząd to: prezes Joachim Kupski, wiceprezes Anna Grabowska, sekretarz Edward Gadomski, skarbnik Bożena Balcerek i członkowie: Teresa Karankowska, Zofia Kawula i Dorota Piątkowska (za dotychczasową p. Irenę Kulińską).

 tomiko_25_02_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!