Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy, stary zarząd

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy, stary zarząd Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.02.2014
small.jpgOd 25 lat w gminie Kowalewo Pomorskie aktywnie działa Towarzystwo Miłośników Kowalewa. Skupia 55 członków, w tym tylko (jak podkreślano z ubolewaniem) 14 panów.  W dniu 25 lutego br. odbyli oni zebranie sprawozdawczo- wyborcze, gdzie podsumowali czteroletnią kadencję. Zwyczajowo były wspomnienia, podziękowania za współpracę i plany na przyszłość.

Przewodniczący Towarzystwa Joachim Kupski przypomniał historię, od powstania aż do współczesności. Podziękował za współpracę  Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu i dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Artystyczną oprawę spotkaniu nadała występ tancerzy zespołu Koda działającego pod opieką p. Doroty Piątkowskiej przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., oraz wokaliści- podopieczni p. Mariusza Piątkowskiego (Justyna Biesiada, Julia Bąk, Karolina Zielińska, Jakub Ciesielski).                                   

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował członkom za angażowanie się w codzienne życie gminy i już zapowiedział tradycyjne spotkanie omawiające plany samorządu.

Nasze coroczne spotkania i prowadzone dyskusje były dla mnie źródłem inspiracji do podejmowania decyzji o przyszłości gminy. Dziękuję ustępującemu zarządowi za dotychczasowa współpracę, a w nowej kadencji życzę kolejnych sukcesów i pełnych wrażeń wycieczek- podkreślał burmistrz, który jest również członkiem Towarzystwa.    

Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium i został wybrany na kolejną kadencję. Przez najbliższe 4 lata zarząd to: prezes Joachim Kupski, wiceprezes Anna Grabowska, sekretarz Edward Gadomski, skarbnik Bożena Balcerek i członkowie: Teresa Karankowska, Zofia Kawula i Dorota Piątkowska (za dotychczasową p. Irenę Kulińską).

 tomiko_25_02_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!