Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Informacja dot. funkcjonowania PSZOK-u

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dot. funkcjonowania PSZOK-u Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
05.03.2014

pszok_001_05_03_14.jpgInformujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o przy ul. Brodnickiej 1 znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Do PSZOK-u można oddać:
  • powstające w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywnie przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia oraz popiół i żużel powstały w procesie spalania - w każdej ilości;

  • odpady budowlane i rozbiórkowe - jednorazowo odpady pochodzące z prowadzenia drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie w ilości nie większej niż 3 m3 w ciągu jednego roku;

  • zużyte opony - w ilości nie większej niż cztery opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu jednego roku;

  • odpady zielone, które ulegają biodegradacji - w każdej ilości.

Punkt świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Nieodpłatnie w/w odpady komunalne przyjmowane są do punktu po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszej gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu) oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!