Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA  Drukuj
Wpisał: Anna Jarecka, Marzanna Siergiej ,Grażyna Zacharek   
11.03.2014
small.jpgDnia 1 marca 2014 roku   odbył się II Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA".  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem  objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sekretarz Gminy pani Ewa Bąk,  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, córka Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego, pani Małgorzata Kowalczyk, oraz synowie pan Tadeusz i pan Kazimierz Dąbkowscy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pani Ewa Żuławska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart,  przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Anna Wardzińska. Licznie przybyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Konkurs zorganizowany był  w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów  z klas 0 -III, fotograficzny dla  uczniów klas II - III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów klas III.

Celem konkursu było: 

1.      Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.

2.      Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.

3.      Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.

4.      Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5.      Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6.      Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem do dnia 31.01.2014r. wpłynęły 73 prace plastyczne z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim, ze Szkoły Podstawowej   im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim  oraz 10 prac fotograficznych. Komisja  konkursowa  w składzie: Ewa Żuławska, Wioletta Smoczyńska oraz Przemysław Witkowski  przyznała następujące nagrody:

W gminnym konkursie plastycznym dla klas  0 - I:

I miejsce  Maria Czynszak kl. I c SP Kowalewo Pomorskie

II miejsce  Tomasz Białkowski klasa 0  Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

III miejsce  Piotr Orzechowski klasa I c  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Weronika Tarkowska  kl. 0 b  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Wiktoria Wieczyńska kl. I b SP Kowalewo Pomorskie 

W gminnym konkursie plastycznym dla klas II - III:

I miejsce  Hubert Pawlik  kl. III  SP Pluskowęsy

II miejsce  Mateusz Jankowski kl. III b SP Kowalewo Pomorskie

III miejsce  Kacper Filar  kl. III b  SP Kowalewo Pomorskie 

Wyróżnienie  Julia Reda   kl. III a  SP Kowalewo Pomorskie 

Wyróżnienie Daniel Wojtunik  kl. II  SP Pluskowęsy 

W gminnym konkursie fotograficznym dla klas II - III:

I miejsce  Małkiewicz Karolina kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

II miejsce  Agnieszka Pałucha kl. III a SP Kowalewo Pomorskie

III miejsce  Kacper Skorasiński  kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Szymon Górny kl. II a  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Michał Zacharek  kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

Podsumowaniem  II Gminnego konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA" był  konkurs wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs , Wielkiego Rychnowa oraz  Kowalewa Pomorskiego  zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania za 1,2 i 3 punkty, rozwiązując krzyżówkę i fotograficzne zagadki dotyczące znanych obiektów w Kowalewie Pomorskim. Komisja konkursowa    w składzie: przewodnicząca  Ewa Żuławska, członkowie  Anna Wardzińska         i Jerzy Koralewski  skrupulatnie zliczyła punkty i ogłosiła wyniki.

W gminnym konkursie wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla klas III. Zwyciężyli:

I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Pluskowęsach w składzie : Michał Błaszczak, Michał Lewandowski i  Hubert Pawlik.  

II miejsce - drużyna ze Szkoły w Wielkim Rychnowie  w składzie: Agata Kowalska, Ada Maciołek i Julia Szczepańska.

III miejsce -  klasa III b ze Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim   w składzie:  Martyna Boniecka, Maciej Kołodziejczyk i Jakub Witkowski.

Wyróżnienie- klasa III a  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie : Julia Krupińska, Aleksander Barański i Mikołaj Ciecierski.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości  sponsorów,  a byli wśród nich:

1. Burmistrz  Miasta Andrzej Grabowski,

2. Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,

3. Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,

4. Firma STOROL,

5. Dynamic - Marta Zelmańska

6.   Sekcja Siatkarska Pań

7.  Hurtownia Paliw i Olejów OLKOP - Gabriel  Kropkowski,

8.  Cukiernia Staropolska - Maria Taborek

9. Grupa Edukacyjna S.A. Kielce.

Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, pani  Marii Magdalenie Mytlewskiej, która opiekuje się szkolnym chórem, pocztowi sztandarowemu i Samorządowi  Uczniowskiemu oraz p. Aleksandrze  Ciesielskiej, p. Małgorzacie Jaworskiej,  p. Małgorzacie Piątek.

 konkurs_historyczny_11_03_2014.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!