Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA  Drukuj
Wpisał: Anna Jarecka, Marzanna Siergiej ,Grażyna Zacharek   
11.03.2014
small.jpgDnia 1 marca 2014 roku   odbył się II Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA".  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem  objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sekretarz Gminy pani Ewa Bąk,  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, córka Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego, pani Małgorzata Kowalczyk, oraz synowie pan Tadeusz i pan Kazimierz Dąbkowscy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pani Ewa Żuławska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart,  przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Anna Wardzińska. Licznie przybyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Konkurs zorganizowany był  w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów  z klas 0 -III, fotograficzny dla  uczniów klas II - III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów klas III.

Celem konkursu było: 

1.      Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.

2.      Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.

3.      Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.

4.      Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5.      Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6.      Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem do dnia 31.01.2014r. wpłynęły 73 prace plastyczne z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim, ze Szkoły Podstawowej   im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim  oraz 10 prac fotograficznych. Komisja  konkursowa  w składzie: Ewa Żuławska, Wioletta Smoczyńska oraz Przemysław Witkowski  przyznała następujące nagrody:

W gminnym konkursie plastycznym dla klas  0 - I:

I miejsce  Maria Czynszak kl. I c SP Kowalewo Pomorskie

II miejsce  Tomasz Białkowski klasa 0  Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

III miejsce  Piotr Orzechowski klasa I c  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Weronika Tarkowska  kl. 0 b  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Wiktoria Wieczyńska kl. I b SP Kowalewo Pomorskie 

W gminnym konkursie plastycznym dla klas II - III:

I miejsce  Hubert Pawlik  kl. III  SP Pluskowęsy

II miejsce  Mateusz Jankowski kl. III b SP Kowalewo Pomorskie

III miejsce  Kacper Filar  kl. III b  SP Kowalewo Pomorskie 

Wyróżnienie  Julia Reda   kl. III a  SP Kowalewo Pomorskie 

Wyróżnienie Daniel Wojtunik  kl. II  SP Pluskowęsy 

W gminnym konkursie fotograficznym dla klas II - III:

I miejsce  Małkiewicz Karolina kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

II miejsce  Agnieszka Pałucha kl. III a SP Kowalewo Pomorskie

III miejsce  Kacper Skorasiński  kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Szymon Górny kl. II a  SP Kowalewo Pomorskie

Wyróżnienie  Michał Zacharek  kl. II c SP Kowalewo Pomorskie

Podsumowaniem  II Gminnego konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA" był  konkurs wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs , Wielkiego Rychnowa oraz  Kowalewa Pomorskiego  zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania za 1,2 i 3 punkty, rozwiązując krzyżówkę i fotograficzne zagadki dotyczące znanych obiektów w Kowalewie Pomorskim. Komisja konkursowa    w składzie: przewodnicząca  Ewa Żuławska, członkowie  Anna Wardzińska         i Jerzy Koralewski  skrupulatnie zliczyła punkty i ogłosiła wyniki.

W gminnym konkursie wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla klas III. Zwyciężyli:

I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Pluskowęsach w składzie : Michał Błaszczak, Michał Lewandowski i  Hubert Pawlik.  

II miejsce - drużyna ze Szkoły w Wielkim Rychnowie  w składzie: Agata Kowalska, Ada Maciołek i Julia Szczepańska.

III miejsce -  klasa III b ze Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim   w składzie:  Martyna Boniecka, Maciej Kołodziejczyk i Jakub Witkowski.

Wyróżnienie- klasa III a  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie : Julia Krupińska, Aleksander Barański i Mikołaj Ciecierski.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości  sponsorów,  a byli wśród nich:

1. Burmistrz  Miasta Andrzej Grabowski,

2. Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,

3. Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,

4. Firma STOROL,

5. Dynamic - Marta Zelmańska

6.   Sekcja Siatkarska Pań

7.  Hurtownia Paliw i Olejów OLKOP - Gabriel  Kropkowski,

8.  Cukiernia Staropolska - Maria Taborek

9. Grupa Edukacyjna S.A. Kielce.

Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, pani  Marii Magdalenie Mytlewskiej, która opiekuje się szkolnym chórem, pocztowi sztandarowemu i Samorządowi  Uczniowskiemu oraz p. Aleksandrze  Ciesielskiej, p. Małgorzacie Jaworskiej,  p. Małgorzacie Piątek.

 konkurs_historyczny_11_03_2014.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!