Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow PROBLEM BEZPAŃSKICH PSÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PROBLEM BEZPAŃSKICH PSÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE Drukuj
Wpisał: Katarzyna Brzycka   
13.03.2014

Problem bezpańskich zwierząt staje się coraz bardziej dotkliwy. Bezpańskich psów, porzucanych na terenie gminy jest bardzo dużo i liczba ta z roku na rok rośnie. Z przeprowadzonej przez tutejszy organ analizy wynika, iż na przełomie lat 2011-2013 gmina zleciła wyłapywanie średnio rocznie 34 bezpańsko błąkających się psów. Największą ilość zgłoszeń zanotowano we wsiach znajdujących się na obrzeżach gminy.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, obowiązkiem każdego właściciela zwierzęcia jest stały oraz skuteczny dozór oraz zachowanie środków ostrożności zapewniających przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi.

Bardzo często zapominamy o powinnościach, które muszą spełniać właściciele zwierząt. Obowiązkiem każdego właściciela jest:

  • prowadzenie psa, poza swoją posesją, na smyczy,

  • stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi,

  • nie wprowadzanie zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, na teren placu zabaw itp.,

  • zapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Niedopełnianie powyższych zobowiązań przez właścicieli zwierząt, prowadzi do nasilania się zjawiska wałęsających się po ulicach psów, a w konsekwencji do rozszerzania się zjawiska bezdomności.

Jednak najważniejszym staje się problem postrzegania bezdomności zwierząt.
W większości przypadków psy postrzegane przez mieszkańców jako „bezdomne", w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie przez nich nieodpowiednio dopilnowane. Dla wielu okolicznością wystarczającą do przypisania psu „bezdomności" lub „bezpańskości" jest fakt pojawiania się zwierzęcia o tych samych porach w danej okolicy. Sytuacje takie występują najczęściej wiosną i jesienią, trwają do tygodnia lub nieco dłużej - w okresie godowym zwierząt. Pamiętajmy, aby w tym czasie nie dokarmiać „spacerujących" psów, jak też nadgorliwie zgłaszać ich obecności do Urzędu. Psów tych nie należy także zamykać na terenie swojej posesji. Zwierzęta te, jeśli nie będą dokarmiane, same wrócą do swoich właścicieli.

W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy ten fakt zgłosić Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Każdemu zgłaszającemu zapewniona jest anonimowość.

Przypadki psów agresywnych, atakujących mieszkańców bezzwłocznie należy zgłaszać Policji, która zleci interwencję.

Zgłoszenia odbioru zwierząt bezpańskich nie będą przyjmowane od mieszkańców, którzy już zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej posesji schronienie i pożywienie. Osoba, która przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia mu opiekę i wyżywienie, staje się bowiem jego właścicielem.

W większości przypadków zgłaszanych do gminy bezdomność zwierząt wynika z nieodpowiedzialności ich właścicieli. Z tego względu gorąco apelujemy, by informować Policję o przypadkach zaniedbań właścicieli, w stosunku do których zostaną podjęte stosowne działania. Unikniemy wtedy kosztów interwencji i przekazania zwierzęcia do schroniska.

Gmina stara się zapobiegać powstałemu problemowi poprzez organizowanie akcji, mających na celu zmniejszenie liczby bezpańskich zwierząt. Ogłoszenia z tym związane pojawiają się cyklicznie na stronie internetowej " Z ostatniej chwili" oraz w " Gońcu Kowalewskim ".
Od 1 grudnia 2013 roku na terenie naszej gminy wdrożony został nowy program opieki nad psem " Przygarnij psiaka", propagujący adopcję psów znajdujących się w schronisku. W zależności od możliwości i warunków osoby chętnej do przygarnięcia psa zaproponowane zostały dwa rodzaje opieki: wirtualna i realna. Akcja ma na celu zmniejszenie liczby znajdujących się w kowalewskim przytulisku zwierząt. Opieka wirtualna oznacza opiekę na odległość poprzez finansowanie potrzeb psa w formie, np. comiesięcznej wpłaty zadeklarowanej kwoty pieniędzy i takim wirtualnym opiekunem może zostać praktycznie każdy - osoba fizyczna, grupa osób, np. szkoła, klasa, instytucja, osoba prawna. Opieka realna natomiast to przygarnięcie i zapewnienie nowego domu zwierzęciu oraz wszystkiego co się z tym wiąże.

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Św. Mikołaja 5 („pawilon sportowy"), I piętro, biuro nr 2. i pod nr tel. 56 684 15 79 wew. 52, lub pod adresem internetowym:

www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5171&Itemid=16

Jeszcze raz prosimy o świadome decyzje i rozwagę przy nabywaniu psa. Często jest tak, że mały piesek podarowany w prezencie, po osiągnięciu dorosłości jest porzucany przez właściciela. Należy pamiętać, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą! Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę!

Prosimy też o rozwagę przy zgłaszaniu bezdomności zwierząt, bowiem każdy pies ma przecież właściciela.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!