Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sołtysi podsumowali rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sołtysi podsumowali rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.03.2014

small.jpgW dniu 11 marca br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie omówili problemy minionego roku oraz plany na 2014.  Data nie była przypadkowa. W tym dniu w kalendarzu przypada Dzień Sołtysa.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również opiekunowie z ramienia urzędu, kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz zaproszeni goście m.in. kierownik MGOPS Zyta Szymańska, dyrektor MGOK oraz prezes spółki ZGKiM Barbara Stosio, prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki, prezes Gminnej Spółki Wodnej Piotr Strzelecki, przedstawiciele Izby Rolniczej (Ryszard Świętalski i Zdzisław Oskroba) i Zakładu Usług Wodnych (Jarosław Lewandowski), komendant policji Piotr Pipczyńskim, dyrektorzy szkół i instytucji ściśle współpracującej z rolnikami: z Ośrodka Doradztwa Rolniczego kierownik Dorota Weber, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dyrektor Maria Wiśniewska i stowarzyszenia STOROL Jerzy Behrendt. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Poruszono szereg istotnych tematów, z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, zmiany z zakresu rewolucji śmieciowej czy utylizacja azbestu.   

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podsumował przeprowadzone inwestycje, szczególnie te w obszarach wiejskich: budowa i remonty dróg, remonty świetlic (Mlewiec, Sierakowo) czy nowe lampy solarowe. Przekazał również plany co do realizacji kolejnych zadań m.in. modernizacja targowiska, strzelnicy w Kiełpinach, drogi Kowalewo- Wąbrzeźno czy zakończenie budowy pływalni.    

Podkreślił jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Jest on "burmistrzem sołectwa". Musi znać wszystkie problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach wiedzę. Podziękował sołtysom za zaangażowanie w ściągalność lokalnych podatków, prowadzenie akcji odśnieżania dróg, organizację imprez sołeckich i angażowanie się w życie gminy (udział w dożynkach, Tour de Kowalewo i w konkursach ekologicznych).

Już piąty rok realizujemy ustawę o Funduszu Sołeckim, gdzie budżet wsi naliczany nie jest od wysokości podatku rolnego, ale od ilości mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu sołtysów oraz opiekunów już trzeci rok z rzędu otrzymaliśmy nagrody finansowe (średnio 70tys. rocznie) za prawidłowo rozliczony budżet. Środki z nagród trafiły jako dodatkowe do budżetów sołeckich- poinformował Burmistrz Andrzej Grabowski- Liczę, że za rok 2013 fundusz będzie rozliczony prawidłowo i nagroda zasili środki sołectw. Jednocześnie bardzo dziękuję za wspólne działanie we wdrażaniu zapisów ustawy  śmieciowej. To dzięki inkasentom, gdzie w tej grupie najwięcej jest sołtysów mamy tak wysoką liczbę osób segregujących odpady (97%) i tak wysoką ściągalność opłat (98%). Świadczy to o świadomości społeczeństwa i o dobrym przepływie informacji. 

W bloku informacyjnym, jaki przekazano sołtysom Burmistrz jak i pracownicy urzędu dużo miejsca poświęcili zmianom w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawie o bezdomnych zwierzętach. Zachęcali do skorzystania bezpłatnego systemu powiadamiania sms, z bezpłatnej utylizacji azbestu, przestrzegali przed nielegalną wycinką drzew, omówili zasady stawiania nowych lamp i wiat przystankowych, określania wymiaru podatku od nieruchomości czy utrzymania dróg gminnych.

Od gości sołtysi również zebrali podziękowania m.in. za włączanie się w organizację imprez gminnych, informowanie o osobach wymagających pomocy z opieki społecznej, roznoszenie nakazów płatniczych czy wsparcia finansowe na rzecz organizacji społecznych. Komendant Policji Piotr Pipczyński prosił o zwrócenie uwagi na obce pojazdy pojawiające się przy lampach solarowych, gdzie odnotowano już 7 kradzieży i na oszustów działających „na wnuczka". Na zakończenie sołtysi, którzy do tej pory nie otrzymali jeszcze Aktu Nadania Herbu otrzymali je z rąk Burmistrza Miasta .

Kilkanaście lat temu gmina Kowalewo Pomorskie wprowadziła funkcję opiekuna sołectwa. Jest to pracownik Urzędu, który pomaga sołtysowi przedrzeć się przez zawiłości prawne, poszukać najtańszego wykonawcę remontu, ogłosić przetarg czy zorganizować zebranie. Sołtysi chwalą sobie tę instytucję, bo nie muszą biegać po urzędzie czy pisać pism, natomiast inne gminy biorąc z nas przykład również wprowadzają tę instytucję.

W imieniu sołtysów p. Katarzyna Jaguś publicznie podziękowała wszystkim 25 opiekunom za współpracę i pomoc. Również sołtysi od opiekunów otrzymali chóralne „Dziękuję".

Budżet sołecki to kwoty w przedziale od 10tys. nawet do 40tys.zł. Wchodzą w to poszczególne fundusze w zależności od liczby mieszkańców oraz dochody dodatkowe (wynajem pomieszczeń, maszyn, sponsoring, nagrody z konkursów). Środkami dysponują sołtysi i rady sołeckie, a dzielą zebrania wiejskie. Decydują oni jakie drogi będą naprawiane, które w pierwszej kolejności odśnieżane, co wyremontować w wiejskiej świetlicy oraz jaką imprezę sołecką zorganizować. Przecież to mieszkańcy wiedzą czego im najpilniej potrzeba.

 soltysi_zebranie_12_03_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!