Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprawna melioracja majątkiem rolnika

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprawna melioracja majątkiem rolnika Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2014
small.jpgWszyscy wiemy, że prawidłowa melioracja wpływa na plony z okolicznych pól. Jakie straty mogą spowodować podtopienia wiedzą tylko rolnicy. To im najbardziej zależy, aby rowy były wyczyszczone, a studzienki i przepusty drożne. Działająca od ponad 35 lat w Kowalewie Pomorskim Gminna Spółka Wodna w dniu 12 marca br. na walnym zebraniu delegatów podsumowała miniony rok i omówiła 2014.

Wśród zaproszonych gości można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego wraz z Komisją Rolną, z Kuj.- Pom. Zarządu Spółek Wodnych Tadeusz Karkówka i p. Wiesława Szerechan, z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych p. Andrzej Osmoła, sołtysi, pracownicy urzędu: Edyta Jasińska oraz Ilona Rybicka i przedstawiciele starostwa powiatowego: Agnieszka Chmielewska i Marta Talkowska

Składając sprawozdanie za 2013 prezes Piotr Strzelecki podkreślał, że w mijającym roku aura nas oszczędziła. Był on idealny dla meliorantów. Nie było zagrożenia wysokim stanem wód, przez co można było wykonać bardzo dużo prac ziemnych. Naprawiono 2tys. metrów ciągów drenarskich, 35 kilometrów rowów oraz oczyszczono i naprawiono przepusty i 29 studzienek melioracyjnych. Sprawozdanie rzeczowo- finansowe spółki za rok 2013 zostało przegłosowane jednogłośnie. Prezes podziękował Burmistrzowi Miasta za przekazywane środki finansowe (20tys.zł w formie dotacji)i pomoc oraz wsparcie w zabiegach na rzecz przejęcia na własność obiektu przy ul. Kościuszki, w którym od początku spółka funkcjonuje. Właścicielem niszczejącego budynku jest Skarb Państwa. Pilnie potrzeba przeprowadzić podstawowe remonty: naprawę dachu, wymianę rynien, itp. Spółka zagwarantowała na to środki, niestety przekazanie obiektu przedłuża się. Podziękował również pracownikom urzędu miejskiego za pomoc i współpracę.

Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów, wysokiej ściągalności składek (88%), gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu oraz operatywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz.

Nasza spółka uchodzi nie tylko za jedną z najlepszych w powiecie, ale również w województwie. Przez minione 10 lat samorząd gminy wsparł jej działalność na rzecz rolników kwotą ponad 300tys. zł. Dotacjami wspiera ją również urząd marszałkowski (14tys. w 2013) jak i wojewódzki (12tys. w 2013). Niestety starostwo powiatowe, które ustawowo ma nadzór nad funkcjonowaniem spółek nie chce przekazywać żadnych dotacji na spółki. Organ nadzorujący jakim jest Starosta Powiatowy nie przyjeżdża na jubileusze, walne zebrania i nie wspiera rolników, a odwrotnie. Utrudnia spółce funkcjonowanie. Pomimo usilnych, rocznych zabiegów prezesa i mojego pisemnego wniosku sprzed trzech miesięcy Starosta zwleka z przystąpieniem do procesu przekazania Spółce budynku, którym w imieniu skarbu państwa zawiaduje. Wcześniej zachęcał nawet zarząd do zrzeczenia się trwałego zarządu nad budynkiem (prawa do zajmowania i zawiadywania obiektem), jakie Spółka miała od ponad 30 lat, co mogło spowodować pozbawienie spółki tego budynku. Takie postępowanie jest niezrozumiałe. Mam nadzieję, że ponowny wniosek, już bezpośrednio do wojewody, z pominięciem struktury starostwa przyspieszy temat przekazania budynku. Ze swojej strony deklaruję wsparcie również przy modernizacji tego budynku- podkreślał publicznie na walnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Władze spółki to: przewodnicząc Piotr Strzelecki (delegat, sołtys wsi Borówno), z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender i członkowie Jan Krawczyk i Henryk Nowakowski. Kom.  Rewizyjna: Czesław Parda, Jan Dębiński i Stanisław Kacała. Każda wieś ma swojego delegata, który dba o jej interesy.

Gm. Spółka Wodna w Kowalewie powstała z połączenia 17 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie z przysłowiem, że „duży może więcej".  Obecnie spółka skupia 1040 członków i obejmuje opieką 7,5tys.ha. gruntów. Kieruje nią zarząd z Piotrem Strzeleckim na czele. Pan Piotr zarządzanie spółka przejął w 2012r. od p. Witolda Wawrzonka, który pełnił tę funkcję 27 lat. Wartym podkreślenia jest fakt, że prezes i zarząd pracują społecznie. Dbają o stan rowów melioracyjnych, studzienek i przepustów pod drogami. Pozyskują również środki z zewnątrz. Budżet tworzą nie tylko składki członkowskie, ale również coroczna dotacja z urzędu miejskiego, środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego oraz z urzędu wojewódzkiego. Spółka zakupiła w 2008r. koparkę za kwotę 300tys.zł. Otrzymała na to od samorządu gminy kwotę 150tys.zł. Na pozostałą kwotę zaciągnęła kredyt bankowy. W minionym roku spłaciła ostatnią ratę. Koparka nie tylko pozwala szybciej pogłębiać rowy, ale również zarabia na siebie poprzez świadczenie usług kopania fundamentów czy odśnieżanie dróg.

Spółka ma swoje problemy. Kłopoty powodują niefrasobliwi, a nawet złośliwi rolnicy. Wrzucanie do rowów i studzienek kamieni polnych i śmieci to jeszcze częste przypadki. Problemem jest także nie wpuszczanie na pola sprzętu melioracyjnego celem wyczyszczenia rowów czy wycięcia drzew.

Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie jeszcze tylko jedna spółka wiejska w Bielsku. Ona też jest w dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce funkcjonować samodzielnie. Przypomnijmy, że po reformie samorządowej spółki wodne przeszły od gmin pod nadzór starostwa powiatowego. Rozwiązanie to jest bardzo nietrafne i od ponad roku trwają prace legislacyjne, aby nadzór nad spółkami ponownie wrócił do gmin.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!