Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - ciąg dalszy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - ciąg dalszy Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
15.03.2014
W nawiązaniu do polemiki na forum „Gazety Pomorskiej" prowadzonej po zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim artykułu pt. „Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" informuję, że w wyniku publicznie ogłoszonego pod koniec 2013r. przetargu na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki, wpłynęła tylko jedna oferta, która została złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.
Należy podkreślić, że z uwagi na ogromne przepełnienie schronisk, istnieje duży problem z przyjmowaniem przez nie bezdomnych zwierząt, a tym samym składaniem ofert w organizowanych przetargach.

Zgodnie z zawartą umową, dzienny koszt utrzymania psa wynosi 7,38 zł brutto plus koszt wyłapania psa z terenu miasta 71,34 zł, lub z terenu gminy - 110,70 zł brutto. Średniorocznie z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wyłapywanych jest 30 - 35 psów, tak więc koszt utrzymania bezdomnych zwierząt łącznie z kosztami leczenia i wyłapania wynosi ok. 80 tys. zł. Kwota ta została przekazana przez Burmistrza Miasta podczas narady z sołtysami w dniu 11 marca br. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że jest to koszt o około 50% niższy w stosunku do kosztów, które Gmina musiałaby ponieść przekazując zwierzęta do okolicznych schronisk.

Wypełniając obowiązek ustawowy, Gmina Kowalewo Pomorskie zawarła również umowę z PHU „Daniel" w Grudziądzu, prowadzącym schronisko dla zwierząt w Węgrowie, zgodnie z którą dzienny koszt pobytu psa wynosi 18,45 zł brutto plus opłaty za dowiezienie psa do schroniska w wysokości 19,68 zł r-g pracownika i 2,09 zł za 1 km transportu psa. Przeliczając tylko sam koszt pobytu 30 szt. psów w w/wym. schronisku, gmina musiałaby wydatkować rocznie ponad 200 tys. zł. Wartość ta nie obejmuje usługi wyłapania i dowozu psów do schroniska.

Na podstawie posiadanej przez tut. Urząd oferty innego schroniska, roczny koszt pobytu 30 psów wynosiłby ponad 160 tys. zł plus koszty leczenia, kastracji lub sterylizacji, wyłapania i transportu, jednak oferta tego schroniska wpłynęła do tut. Urzędu po przetargu. Z posiadanych przez nas informacji, tylko w schroniskach w Toruniu i w Brodnicy są korzystniejsze stawki umów zawartych z jednostkami samorządowymi, ale żadne z nich nie chce przyjmować dodatkowych psów.

W celu pomniejszenia kosztów utrzymania zwierząt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzona jest adopcja psów, zarówno realna jak i wirtualna. Przy adopcji realnej istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na leczenie, szczepienia ochronne i zakup karmy. Zachęcamy do korzystania z tej formy adopcji. Należy jednak pamiętać, że bezdomność psów zniknie, gdy sami właściciele będą o nie dbali i nie wyrzucali ich z własnych domów.

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej /-/ Małgorzata Wegner

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!