Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - ciąg dalszy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - ciąg dalszy Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
15.03.2014
W nawiązaniu do polemiki na forum „Gazety Pomorskiej" prowadzonej po zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim artykułu pt. „Problem bezpańskich psów na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" informuję, że w wyniku publicznie ogłoszonego pod koniec 2013r. przetargu na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki, wpłynęła tylko jedna oferta, która została złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.
Należy podkreślić, że z uwagi na ogromne przepełnienie schronisk, istnieje duży problem z przyjmowaniem przez nie bezdomnych zwierząt, a tym samym składaniem ofert w organizowanych przetargach.

Zgodnie z zawartą umową, dzienny koszt utrzymania psa wynosi 7,38 zł brutto plus koszt wyłapania psa z terenu miasta 71,34 zł, lub z terenu gminy - 110,70 zł brutto. Średniorocznie z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wyłapywanych jest 30 - 35 psów, tak więc koszt utrzymania bezdomnych zwierząt łącznie z kosztami leczenia i wyłapania wynosi ok. 80 tys. zł. Kwota ta została przekazana przez Burmistrza Miasta podczas narady z sołtysami w dniu 11 marca br. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że jest to koszt o około 50% niższy w stosunku do kosztów, które Gmina musiałaby ponieść przekazując zwierzęta do okolicznych schronisk.

Wypełniając obowiązek ustawowy, Gmina Kowalewo Pomorskie zawarła również umowę z PHU „Daniel" w Grudziądzu, prowadzącym schronisko dla zwierząt w Węgrowie, zgodnie z którą dzienny koszt pobytu psa wynosi 18,45 zł brutto plus opłaty za dowiezienie psa do schroniska w wysokości 19,68 zł r-g pracownika i 2,09 zł za 1 km transportu psa. Przeliczając tylko sam koszt pobytu 30 szt. psów w w/wym. schronisku, gmina musiałaby wydatkować rocznie ponad 200 tys. zł. Wartość ta nie obejmuje usługi wyłapania i dowozu psów do schroniska.

Na podstawie posiadanej przez tut. Urząd oferty innego schroniska, roczny koszt pobytu 30 psów wynosiłby ponad 160 tys. zł plus koszty leczenia, kastracji lub sterylizacji, wyłapania i transportu, jednak oferta tego schroniska wpłynęła do tut. Urzędu po przetargu. Z posiadanych przez nas informacji, tylko w schroniskach w Toruniu i w Brodnicy są korzystniejsze stawki umów zawartych z jednostkami samorządowymi, ale żadne z nich nie chce przyjmować dodatkowych psów.

W celu pomniejszenia kosztów utrzymania zwierząt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzona jest adopcja psów, zarówno realna jak i wirtualna. Przy adopcji realnej istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na leczenie, szczepienia ochronne i zakup karmy. Zachęcamy do korzystania z tej formy adopcji. Należy jednak pamiętać, że bezdomność psów zniknie, gdy sami właściciele będą o nie dbali i nie wyrzucali ich z własnych domów.

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej /-/ Małgorzata Wegner

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!