Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja w kwiatach i w śniegu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja w kwiatach i w śniegu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.03.2014
sesja_xxv_19_03_14_000.jpgXXV sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 19 marca br. przebiegała w ekologiczno- zimowo- letniej atmosferze. Wszystko dzięki podsumowaniu czterech gminnych konkursów. Wspomnienie zimy wróciło dzięki konkursowi fotograficznemu „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia" i konkursowi „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", a nostalgia za latem nadeszła w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie". 

W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody. 

W V edycja konkursu fotograficznego „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia", który połączył pasję fotografowania z atmosferą Świąt zgłoszono 7 zdjęć. 80% oddanych głosów otrzymała apetyczna fotografia „Piernikowe fantazje Amelki i Tymka" autorstwa pani Agnieszki Żuławskiej. Nagroda dla głosującego trafi zaś w ręce Amelii Żuławskiej. Nagrody rzeczowe obu paniom wręczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W VII edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno- noworoczną" w wyznaczonym terminie wpłynęło 26 deklaracji. W kategorii indywidualnej I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 350 zł otrzymują: Danuta Rutkowska z Kowalewa Pom., Jolanta Wawrzonek z Frydrychowa i Krzysztof Konieczny z Frydrychowa, II miejsce + po 300 zł otrzymują: Irena Żak z Kowalewa Pom. i Maria Kuźniar z Pruskiej Łąki, III miejsce + po 200 zł otrzymują: Janina Dąbrowska z Frydrychowa i Jerzy Stopyra z Nowego Dworu. Wyróżnienia + po 100 zł otrzymują: Elżbieta Olkowska i Grażyna Tworzydło z Lipienicy, Iwona Wróblewska i Teresa Kamińska z W. Rychnowa oraz Bartosz Krupiński z Kowalewa Pom.

W kategorii zbiorowej Komisja przyznała: Im. + po 350 zł otrzymują: Wiejski Dom Kultury w Mlewie, Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom. i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom. IIm. + po 150 zł otrzymują: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pom., Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. i Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.

W XI edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 9 deklaracji. Im + 1000zł otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach za zerwanie starego połamanego chodnika i ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w stronę krzyża i małej bramki. IIm + po 800zł. otrzymały: sołectwo Mlewo (za naprawę i pomalowanie przystanku autobusowego oraz tablicy ogłoszeń, modernizację ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury, odnowienie ław na tarasie i zamontowanie nowych daszków nad wejściami do WDK) i sołectwo Piątkowo (za odnowienie figurki Matki Boskiej, obsadzenie krzewami i roślinami terenu wokół figurki, wyłożenie kostką brukową podestu oraz chodnika prowadzącego do figurki).

IIIm + 700zł miejsce otrzymało sołectwo Pluskowęsy za poprawę estetyki wokół stawu wraz z poprawą drogi dojazdowej do w/w terenu. Ponadto wyróżnienia i po 100zł: sołectwo Chełmoniec za zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy i sołectwo Lipienica za wykonanie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej.

W XX edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja oceniła 47 balkony z których po ostatecznych ocenach wręczono 10 równorzędnych nagród finansowych po 273,40zł. Otrzymali je: Szyczewska Zofia, Lula Róża, Zwolińska Joanna, Szczodrowska Maria, Przekota Krystyna, Paul Stanisław, Zduńska- Wysocka Ewa, Nowakowska Bernadeta, Piątek Elżbieta i Dobrowolska Arleta.

Burmistrz Miasta na wniosek Przewodniczącej Sejmiku Województwa Doroty Jakuty publicznie wręczył nagrodę finansową uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Małgorzacie Łabich, która zajęła II miejsce w XI edycji marszałkowskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Pokonując wraz z Katarzyną Czerw 1000 uczestników z ponad 60 szkół na etapie rejonowym i 34 w etapie wojewódzkim znalazły się w najlepszej ósemce województwa. Nauczycielem prowadzącym uczennice jest p. Tomasz Pawłowski. Nagrodę i gratulacje laureatka odebrał w towarzystwie ojca.

W imieniu wszystkich wyróżnionych głos zabrał ks. kanonik Bernard Kowalewski z Pluskowęs. W ognistej przemowie podkreślał potrzebę działania na rzecz społeczeństwa, wypłynięcia na głębię, stawiania sobie celów i ich realizacji oraz bycia ponad przeciętność.

Gmina Kowalewo Pomorskie jest bardzo zadbana i piękna. To dzięki burmistrzowi i właśnie takim mieszkańcom jacy dzisiaj odbierali nagrody. Wszyscy nas chwalą, a my nie możemy zaprzestać działać. Nasze osiągnięcia służyć będą kolejnym pokoleniom, to dla nich pracujemy.- podkreślał ks. Bernard Kowalewski.

W czasie sesji radni nie tylko wręczali nagrody i wyróżnienia konkursowe. Odbyło się również uroczyste ślubowanie nowego radnego Michała Klafczyńskiego, który zastąpił na tym stanowisku Helenę Zegarską. Przed ślubowaniem, w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej, p. Joanna Krasicka wręczyła zaświadczenie o wyborze na te funkcję, a gratulacje przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski.

Otrzymałem od swoich mieszkańców olbrzymi mandat zaufania. Postaram się spełnić ich oczekiwania oraz przekonać do siebie osoby, które na mnie nie głosowały- poinformował zabierając głos nowy radny.

W części roboczej radni podjęli 10 uchwał. W punkcie poświęconym wnioskom i zapytaniom zwyczajowo najwięcej uwag kierowano w stronę instytucji z zewnątrz. Skarżono się na stan drogi wojewódzkiej w Mlewcu. Wnioski do starostwa powiatowego skrupulatnie zbierała jedyna radna powiatowa Elżbieta Arbart. Powołując się na artykuł z ostatniego wydania tygodnika Kurier Golubski w spr. jubileuszu 15-lecia powiatu radni, sołtysi oraz Burmistrz Miasta skarżyli się na macosze traktowanie drugiej co do wielkości gminy w powiecie. Uznali wyprawianie kolejnej dużej imprezy jubileuszowej (wcześniej 10-lecie, a teraz 15-lecie powiatu) w Golubiu Dobrzyniu zamiast w Kowalewie Pom. za niesprawiedliwość, a przede wszystkim za zbędne wydatkowanie pieniędzy. Zadawali pytanie, czy w obecnej sytuacji ekonomicznej (wysokie bezrobocie) stać nas na gwiazdy i fety. Burmistrz zaproponował do rozważenia ograniczenie jubileuszu do uroczystej sesji naukowej, zaś sołtys Adam Arbart do uhonorowania okazjonalnymi odznaczeniami osób, które 15 lat temu walczyły o powstanie tego powiatu, m.in. ówcześni radni powiatowi: Grabowski, Krasicki czy Arbart.

Czy również stać starostwo powiatowe na zakładanie spółdzielni socjalnej. Nie jest to ustawowe zadanie samorządu tego szczebla. Zaciąganie pożyczki na miejsca pracy w spółdzielni jest niepotrzebnym wydatkiem, skoro nie ma środków na przykład na funkcjonowanie szpitala, spółek wodnych czy remonty dróg. Spółdzielnia tego typu działa przy kowalewskich Warsztatach Terapii Zajęciowej, może wystarczy ją wesprzeć. Również idea sztandaru dla powiatu musi być mocno przemyślana. Pomysł jest chwalebny. Myślę jednak, że ufundować go powinno społeczeństwo poprzez zbiórkę publiczną. Nie jest trudno wyłożyć z budżetu pieniądze, jednak gdy przekażą je mieszkańcy naszego powiatu, będziemy mieli pewność, że popierają ten pomysł. Podobnie jak inne sztandary czy pomniki. Największym problemem jest brak pieniędzy i bezrobocie. Wiemy, że Powiatowy Urząd Pracy otrzymał większe środki, natomiast samorządy otrzymały o wiele mniejsze niż w latach minionych. Wierzę dyrektorowi Jarosławowi Zakrzewskiemu z PUP Golub Dobrzyń, że pieniądze rozdzielono sprawiedliwie pomiędzy samorządy, tylko dlaczego pula jest taka mała. Brak oficjalnej informacji jakimi środkami dysponuje PUP, jakie środki trafiły do konkretnych samorządów, ile przeznaczono na przeciwdziałanie bezrobociu z Europejskiego Funduszu Społecznego i jakie są kryteria sięgnięcia po te środki. W każdy wtorek tłumy interesantów dopytują się mnie o możliwość otrzymania skierowania do pracy, a przecież jest to rola urzędu pracy. Nie mam argumentów, aby tłumaczyć że nie ma środków, szczególnie, że w mediach pojawiają się informacje, że pieniędzy na walkę z bezrobociem jest o wiele więcej. Proszę, aby wyposażyć samorządy w odpowiednią wiedzę,- apelował do radnej Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Radna powiatowa jest bardzo aktywna, ale sama ma zbyt małą siłę przebicia. Przecież mamy czterech radnych z naszej gminy. Powinni zacząć działać wspólnie. - podkreślali zaś inni dyskutanci.

Radni zapoznali się z kolejną skargą radnego Zbigniewa Musiała przekazaną do wojewody w temacie przypuszczalnej dzierżawy gruntów gminnych przez innego obecnego radnego jak i radnego poprzedniej kadencji, oraz z pismem wojewody w tym temacie i odpowiedzią jaką na pismo udzielił Burmistrz Miasta. Natomiast radny Adam Arbart (wiceprzewodniczący rady) zwrócił się z zapytaniem do radnego Romana Goryńskiego o wyjaśnienie, czy jako radny pobierał wynagrodzenie pełniąc funkcję redaktora Gońca Kowalewskiego, gdyż nie mógł znaleźć potwierdzenia tej informacji w żadnym z jego oświadczeń majątkowych. Radny Goryński potwierdził, że jako redaktor pobierał wynagrodzenie z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Nie pamiętał jednak na jakiej zasadzie było ono mu wypłacane i zadeklarował, że złoży pisemną informację.

sesja_xxv_19_03_14_001.jpg
sesja_xxv_19_03_14_003.jpg
sesja_xxv_19_03_14_004.jpg
sesja_xxv_19_03_14_005.jpg
sesja_xxv_19_03_14_006.jpg
sesja_xxv_19_03_14_007.jpg
sesja_xxv_19_03_14_008.jpg
sesja_xxv_19_03_14_009.jpg
sesja_xxv_19_03_14_010.jpg
sesja_xxv_19_03_14_011.jpg
sesja_xxv_19_03_14_012.jpg
sesja_xxv_19_03_14_013.jpg
sesja_xxv_19_03_14_014.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!