Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nabory do placówek oświatowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nabory do placówek oświatowych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.03.2014

small.jpgMarzec to miesiąc naborów uczniów 6 i 7-letnich do przedszkola i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych gminy Kowalewo Pomorskie. Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z rodzicami dzieci roczników 2007 i 2008, aby przekazać zasady naboru. Na zaproszenie dyrektorów w spotkaniach uczestniczył organ prowadzący czyli Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski lub Sekretarz Gminy Ewa Bąk.  

Rodziców poinformowano, że z dniem 14 listopada 2013r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tzw. ustawa sześciolatkowa. Reguluje ona wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2014/15 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2007 oraz urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. Natomiast na wniosek rodziców może również rozpocząć naukę w klasie I dziecko urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. Wszystkie dzieci, które od 1 września 2014r. rozpoczną naukę w klasie I, muszą odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne (realizowane w przedszkolu, bądź w oddziale przedszkolnym w szkole). Ustawa określa również, że zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

Ograniczenie liczebności klas pierwszych do 25 uczniów może spowodować nie przyjmowanie do szkół dzieci z innych obwodów nauczania. Największy problem dotyczyć będzie placówki w Wielkim Rychnowie, gdzie są zainteresowani uczęszczaniem uczniowie z Sierakowa i Srebrnik, które powinny uczęszczać do innej szkoły.  Teraz czekamy do końca rekrutacji i przystąpimy do analizy podań. Może uda się utworzyć w tej szkole dwie pełne klasy- informował na zebraniu z rodzicami w Wielkim Rychnowie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 1.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!