Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nabory do placówek oświatowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nabory do placówek oświatowych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.03.2014

small.jpgMarzec to miesiąc naborów uczniów 6 i 7-letnich do przedszkola i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych gminy Kowalewo Pomorskie. Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z rodzicami dzieci roczników 2007 i 2008, aby przekazać zasady naboru. Na zaproszenie dyrektorów w spotkaniach uczestniczył organ prowadzący czyli Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski lub Sekretarz Gminy Ewa Bąk.  

Rodziców poinformowano, że z dniem 14 listopada 2013r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tzw. ustawa sześciolatkowa. Reguluje ona wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2014/15 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2007 oraz urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. Natomiast na wniosek rodziców może również rozpocząć naukę w klasie I dziecko urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. Wszystkie dzieci, które od 1 września 2014r. rozpoczną naukę w klasie I, muszą odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne (realizowane w przedszkolu, bądź w oddziale przedszkolnym w szkole). Ustawa określa również, że zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

Ograniczenie liczebności klas pierwszych do 25 uczniów może spowodować nie przyjmowanie do szkół dzieci z innych obwodów nauczania. Największy problem dotyczyć będzie placówki w Wielkim Rychnowie, gdzie są zainteresowani uczęszczaniem uczniowie z Sierakowa i Srebrnik, które powinny uczęszczać do innej szkoły.  Teraz czekamy do końca rekrutacji i przystąpimy do analizy podań. Może uda się utworzyć w tej szkole dwie pełne klasy- informował na zebraniu z rodzicami w Wielkim Rychnowie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 1.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!