Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dali wędkę zamiast ryby

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dali wędkę zamiast ryby Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.03.2014

small.jpgWarsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim funkcjonują już 20 lat. Prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiekują się w roku średnio 35 niepełnosprawnymi dorosłymi z powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Każdego dnia ich własny autobus zwozi podopiecznych do Kowalewa, a po zajęciach odwozi.

W dniu 24 marca w czasie drzwi otwartych kierownik WTZ Ewa Żuławska i prezes TPD Daniel Brożek pochwalili się swoim ostatnim przedsięwzięciem. W ramach Projektu „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 podopiecznych odbywa staż zawodowy na terenie Kowalewa. Poprzez urząd miejski 4 osoby: Joanna Dębiec, Jarosław Kamper (oboje z Kowalewa) oraz Anna Żychniewicz (gm. Golub Dobrzyń) i Grzegorz Karwaszewski (miasto Golub Dobrzyń)  dokonują recyklingu sprzętu komputerowego. Trzy osoby: Magdalena Bąk, Maria Galarda i Zofia Kubińska w banku spółdzielczym niszczą dokumenty, a 3 osoby: Adam Sokółka, Sławek Piasecki i Iza Pawlicka wspólnie z firmą Tar dbają o czystość miasta.

Uczestnicy projektu otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie. Często są to ich pierwsze, zarobione pieniądze. Mają zapał i chęci. Boje się, co będzie gdy projekt się skończy. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Miasta, prezesowi banku i prezesowi firmy Tar za zrozumienie i danie szansy. Dzięki temu CV podopiecznych WTZ nie jest już takie skromne. Wiele osób się dziwi jak szybko i z jaką precyzją potrafią osoby niepełnosprawne rozłożyć na części komputer. Dodatkowo z pozyskanych elementów powstało już kilka sprawnych komputerów, które możemy sprzedać lub wykorzystać na własne potrzeby. Pozostałe elementy są sprzedawane.- wyjaśniał w czasie prezentacji umiejętności swoich podopiecznych prezes Brożek.

Duże wrażenie na zwiedzających zrobiły rozłożone i podzielone na najmniejsze elementy sprzęty elektroniczne, zajmujące kilka pomieszczeń. W oczy rzucał się wywieszony na ścianie metrowy kontrakt, jako deklaracja solidnej pracy, podpisana przez uczestników stażu. 

To właśnie w Kowalewie Pomorskim stworzono klimat do powstania WTZ-ów dla całego powiatu. Kiedy w 1993r. TPD zwróciło się do mnie o pomoc w zlokalizowaniu ośrodka nie wahałem się ani chwili. Nieodpłatnie przekazany obiekt o powierzchni prawie 500mkw. zaspakaja potrzeby niepełnosprawnych. Równocześnie zwolniono TPD z wszystkich należnych gminie opłat (podatki i czynsz). Średnio w roku jest to kwota ponad 20tys.zł. W 2010r. przekazano w użytkowanie na tych samych zasadach drugi obiekt- dawną bazę po zakładzie komunalnym, gdzie będzie możliwość utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej. W minionym roku WTZ otrzymały w nieodpłatne użyczenie dwukondygnacyjny lokal o powierzchni prawie 200m.kw. po byłej aptece, gdzie obecnie dokonują recyklingu. Tu również samorząd nie pobiera żadnych opłat. Zdaję sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb tej placówki. Wierzę, że sukcesy jakie już osiągają podopieczni WTZ pozwolą na przychylne spojrzenie ze strony innych samorządów. Przecież do placówki uczestniczą mieszkańcy całego powiatu. Apeluję do radnych powiatowych, aby zamiast tworzyć kolejne instytucje, jaką jest planowana Spółdzielnia Pracy dofinansować Warsztaty lub pomóc w powstaniu Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Uważam, że będzie to mniejszy nakład-  apeluje burmistrz Andrzej Grabowski.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg
 9.jpg
 10.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!