Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Projekt Koniec z biernością

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt Koniec z biernością Drukuj
Wpisał: Koordynator projektu Karolina Jaworska   
04.04.2014

koniec_z_biernoscia.jpg

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ''Koniec z biernością'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego pozyskano kwotę 238.998,93 zł.

 

Głównym celem projektu jest usprawnienie kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

W ramach realizacji  projektu uczestnicy skorzystają z doradztwa zawodowego, poradnictwa specjalistycznego i psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Sfinansowane zostanie wsparcie w postaci asystenta rodzinnego oraz mediacji rodzinnej. Dla 10 osób zorganizowano i sfinansowano staże zawodowe a dla 20 osób kursy zawodowe.
1 osobie sfinansowane zostaną koszty podwyższenia wykształcenia.

Dodatkowo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokryje m.in. koszty wyżywienia, przejazdu uczestnika na miejsce szkolenia/kursu/stażu/zajęć szkolnych, opieki nad osobami zależnymi, koszt badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!