Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Projekt Koniec z biernością

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt Koniec z biernością Drukuj
Wpisał: Koordynator projektu Karolina Jaworska   
04.04.2014

koniec_z_biernoscia.jpg

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ''Koniec z biernością'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego pozyskano kwotę 238.998,93 zł.

 

Głównym celem projektu jest usprawnienie kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

W ramach realizacji  projektu uczestnicy skorzystają z doradztwa zawodowego, poradnictwa specjalistycznego i psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Sfinansowane zostanie wsparcie w postaci asystenta rodzinnego oraz mediacji rodzinnej. Dla 10 osób zorganizowano i sfinansowano staże zawodowe a dla 20 osób kursy zawodowe.
1 osobie sfinansowane zostaną koszty podwyższenia wykształcenia.

Dodatkowo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokryje m.in. koszty wyżywienia, przejazdu uczestnika na miejsce szkolenia/kursu/stażu/zajęć szkolnych, opieki nad osobami zależnymi, koszt badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!